OLAMADIN..

Mekanım gurbetti..sılamdın mânen..
Küsmedim cevrine bir lâhza…inan..
Başka bir sevdayla yandı ya sinen…
Ben sana yaz günü çığ oldum….heyhat
Sen bana: çimende çiğ olamadın.

Mülteci kıldın ya dilde sözümü..
Sildim sûretimi, sildim özümü..
Kerem’den emanet alıp közümü
Uğruna tutuştum.. kül oldum… heyhat,
Sen bana: gülşende gül olamadın..

Zülfüne geceler denk olur diye..
Düşüne yıldızlar verdim..hediye..
Telli duvağına renk olur diye..
Ben sana seyirlik kar oldum…heyhat,
Sen bana: hasretlik yâr olamadın..

Sevdamı hiçliğe yazdı beyânın..
Canımı acıttı ağlatan yanın..
Bir zaman yalnızlık çekti ya canın..
Ben senin hatrına çöl oldum…heyhat..
Sen bana: durgun bir göl olamadın..

Siyami Tatlıcıbaşı
Kıyı İklimlerde Güz Yangınları-2011
www.kafiye.net