Değil

Heccâv’a akıl gerek; bu şâir âkil değil,
Hem de dost meclisini taşlamak mâkul değil.
Sihâm-ı kazâsına bakmayın siz şâirin
Ucu sivri olsa da kiralık kâtil değil

Hasan Fahri Tan

Uğratmasın

Allah bizi korusun; belâsına uğratmasın,
Bed sesli müezzinin salâsına uğratmasın.
Merd-i kıptî aşıyla kabzetse de bir ömür,
/Sultan olsa/ nâmerdin helâsına uğratmasın.

Hasan Fahri Tan
www.kafiye.net