RUBAİ
I
Sevda değil benimki,yananlarla yanmaktır
Aşıklar meclisinde (ben aşığım sanmaktır)
Bildim ki baykuşların gülistandan nasibi
Hem bülbülden utanmak,hem gülden utanmaktır
II
Ey özge can nerdesin har’da mı mahsur kaldın
Mevcud-u mutlak olan var’da mı mahsur kaldın
Yar’da mahsurluğunu kör cahil de biliyor
Kara kış bastırdı da kar’da mı mahsur kaldın.

Hasan Fahri TAN
www.kafiye.net