Kategoriler

Arşivler


Tarih 2 Eyl 2022 Kategori: Emin ÇELİMLİ

MASAL OLDU GİTTİ

MASAL OLDU GİTTİLeyla ile Mecnun aşkın timsali

Onlardan büyüktü bizim aşkımız

Bir varmış bir yokmuş roman misali

Masal oldu gitti bizim aşkımız
Nasıl unutulur o mutlu günler

Nasıl unutulur o tatlı diller

Bize ayrılığı reva gördüler

Masal oldu gitti bizim aşkımız
Gözlerimden gitmez o güzel yüzün

Kulağımda çınlar her tatlı sözün

Sardı dört yanımı kederle hüzün

Masal oldu gitti bizim aşkımız
İsyankâr olsam da geçmez hiç sözüm

Ne gecem bellidir ne de gündüzüm

Yağmurla yarışır şu iki gözüm

Masal oldu gitti bizim aşkımız
Tarifsiz kederler sardı içimi

Yaşamadım böyle acı biçimi

Ayrılıktan yana yaptık seçimi

Masal oldu gitti bizim aşkımız
Emin ÇELİMLİ

www.kafiye.net


Tarih 2 Eyl 2022 Kategori: Emin ÇELİMLİ

BİR SELÂM BİR HATIR

BİR SELÂM BİR HATIRÖzlemler çökse de gözlerimize

Rüyaları hayra yormakta mı yok

Şimdi el mi olduk birbirimize

Bir selâm bir hatır sormakta mı yok
Kimi saracak boş kalan kollarım

Çıkmaz sokak oldu bütün yollarım

Hiç mi önemi yok bunca yılların

Bir selâm bir hatır sormakta mı yok
Sabahtan akşama seni özlerken

Sana vuslat için saat gözlerken

Her an her dakika seni düşlerken

Bir selâm bir hatır sormakta mı yok
Bak güneş batıyor sensiz grupta

Mahkûm etti beni kader bir kula

İki satır olsa da bir mektupla

Bir selâm bir hatır sormakta mı yok
Sanki yıllar oldu seni görmedim

Solmuş tüm çiçekler sana dermedim

Kalbimi bir başka aşka vermedim

Bir selâm bir hatır sormakta mı yok
Bu kadar kolay mı yürekten silmek

Özlemle kederle yaşayabilmek

Artık tek dileğim var oda ölmek

Bir selâm bir hatır sormakta mı yok
27.08.2022

Emin ÇELİMLİ

www.kafiye.net


Tarih 2 Eyl 2022 Kategori: Xuraman Camalqızı

Getsək Lacina gedərik.

Getsək Lacina gedərik.Getsək Lacina gedərik,

Gedəcək bur yerimiz yox

Dərdimiz təkcə Laçindı,

Başqa dərdi sərimiz yox.
Daglarin cığırı olaq,

Bir kəndin nagıli olaq,

Qulaq asaq xəbərsizcə,

Nağilin axıri olaq.
Bulaqlar diksinsin bir an,

Xatirələr talan talan,

Ömrün sonu …umidsizlik…

Bir varaq şeir, bizə qalan .
Oxu s
ən də özun üçün,

Səsin gəlir qulağıma.

Sənin sözlərin köçübdü,

Pıcildayan dodağıma .
Xuraman  Camalqızı
www.kafiye.net


Tarih 2 Eyl 2022 Kategori: Xalide Nuray.

Həsrət nəğməsi.

Həsrət nəğməsi.Qəmdən zər-zibalı yazılan baxtım.

Rüzgarı telimə hey sığal oldu.

Vədəsiz yıxıldı atalı taxtım,

Bu nisgil qəlbimə qara xal oldu.
Duyduqca kövr
əldim ata nəğməsin,

İllərin sazağı göynətdi məni.

Dindi xatirəmdə dərd için-için,

Biçib qəm köynəyin inlətdi məni.
Zamanın ovcunda sıxılıb qaldım,

Xəzana büründü ömür çiçəyim.

Üzdüm əllərimi haqsız dünyadan,

Töküldü ömrümün küsən ləçəyi.
Sevda ümmanında üz
ən duyğular,

Dalğalar qoynunda çırpıldı daşa.

Hicran şərbətini süzüb badəmə.

Sənsizlik yaşadım səninlə qoşa.
Azdı eşq yuxulu x
əyallarımda,

Gənclik illərimin qoxusu itdi.

Cavab tapmadığım suallarımda,

Ruhumda bir həsrət nəğməsi bitdi.
Xalid
ə Nuray. 25.07.2022

www.kafiye.net


Tarih 2 Eyl 2022 Kategori: Xalide Nuray.

Nakam sevgi.

Nakam sevgi.Sevənlərin baxışı,

Nazı da gözəl olur.

Asta-asta gülüşü,

İsmətli özəl olur.
Sevdalanmış gec
əsi,

Bal qatır yuxusuna.

Mürgülü pəncərəsin,

Ay qonur yaxasına.
Ulduzlar t
ək sayrışır,

Göyün yeddi qatında.

Cünun tək sevilməyə,

Qalanır eşq oduna.
Ür
əyində iffətlə,

Sevgisini gizləyir.

Bir aşiq ağ atlının,

Gəlişini gözləyir.
Zaman öz axarında,

Bəxti gülmür üzünə.

Qaralanmış taleyi,

Dərd yüküdü özünə.
T
ənha xəyallarıyla,

Qovrulur öz içində.

Yarım qalan sevdası

Qıvrılır öz içində.
Ruhu zülm
ət gecədi,

Sönüb ümid çırağı,

Sarvanı ulduz olan,

Ömrün bitmir sınağı.
Xalid
ə Nuray.20.08.2022

www.kafiye.net


Tarih 2 Eyl 2022 Kategori: Xalide Nuray.

Susuruq.

Susuruq.Kor vicdanı məzar olar xəbisin,

Mala-pula kölə olan hərisin.

Mərhəməti olmaz ağlı naqisin,

Çəkilməz zülmündə, dərddə azırıq,

Zaman cövlan edir,bizsə susuruq.
Xalqın möhürl
ənib söz dodağında,

Boğulur qeyrəti öz qınağında,

Yalan, söz ovlayır düz oylağında,

Haqqa yetişməyə min sədd aşırıq,

Zaman cövlan edir,bizsə susuruq.
Ağsaq ağlı il
ə ad çıxaranın,,

Soyub,talamaqla dad çıxaranın,

Ocaqlar söndürüb,od çıxaranın,

Günahına dözüb günahlaşırıq,

Zaman cövlan edir,bizsə susuruq.
Namusu şöhr
ətə satıb qaçanı,

Boşboğaz tərifə,sözə uçanı,

Əyyaş,şərəfsizə qucaq açanın

Nimdaş ədasına baxıb çaşırıq,

Zaman cövlan edir, bizsə susuruq .
Qeyr
əti itirib cılızlaşanın,

Nəcabəti danıb, soyda azanın,

Qanı qarışdırıb azğınlaşanın,

Sınmış qələmindən min can asırıq,

Zaman cövlan edir,bizsə susuruq.
Xalid
ə Nuray.17.02.2022.

www.kafiye.net


Tarih 2 Eyl 2022 Kategori: Gülsen Aksoy

DOSTLUK

DOSTLUKİyilikten ‘maraz doğar,

Menfaetler ‘bizi boğar,

İkiside ‘ümük sağar…

Olmaz olsun’öyle dostluk..

*

Canı ciğer aranırsın,

Fitnelerde karılırsın,

Her gününde’darılırsın..

Olmaz olsun böyle dostluk.

*

Sever isen ibadetin,

Kırar isen ‘şikayetin,

Hani nerde adeletin..

Olmaz olsun hayla dostluk.

*

Dost dediğin arar sorar,

Ömürden ,ömürler katar,

Çok naz aşıkları yorar..

Olmaz olsun,huyla dostluk..

*

Sevilirse neden küse,

Darda kalsan ‘koşmaz ise,

Yaşanandan alsa hisse,

Olmaz olsun ,vayla dostluk

*

Aksoyum derin yara var,

Düşlerinde seveni sar

Her sözlerde olursa ar..

Olmaz olsun oyla dostluk.20/8/2022

Gülsen Aksoy…Aksoy

www.kafiye.net


Tarih 2 Eyl 2022 Kategori: Gülsen Aksoy

DERİM

DERİMAlıştım seni görmeye

Severek cana sarmaya,

Ruhum vuslata varmaya..

Kim koparır bizde Derim.

*

Sevdanın sonu hasretmiş,

Yokluğuna küsmekmiş

Çekilen özlem yas etmiş,

Kim yıpratır güzde sarım.

*

Senle gezdiğim sokaklar,

Bir bir silinmiş yoktalar,

Viran olmuş evler yıkık..

Kim yaptırır közde harım.

*

Eller bırakmaz elleri,

Sarar koklardık gülleri,

Bülbül konsa var yelleri

Kim hoplatır sözde varım

*

Gözlerden aşkı okudum,

Kilim serip yokluğunda

İlmek ilmek yar dokudum..

Kim taptırır dizde yarım

*

Aksoy nedir bu telaşın,

Giden gelmez tuzsuz aşın,

Kıymet bilmez vursun başı..

Kim kaptırır özde derim..19/8/2022

Gülsen Aksoy Aksoy

www.kafiye.net


Tarih 2 Eyl 2022 Kategori: Gülsen Aksoy

YANAMAM.

Gülsen Aksoy Şiirinde YANAMAM.. / Hikmet Okuyar

*

Teşekkürler, tebrikler, ” Yanamam ” Deyişi; Gülsen Aksoy Tarzı güzel Şiirdi..Seve seve okudum..Yorumladım. Özenle değerlendireceğim.. Daha çok okunsun diye Yayınlayacağım..Sergileyeceğim..Hikmet Okuyar. Şüsiyad Başkanı.Dağların ve Çobanların Şairi..

*

YANAMAM.. / Gülsen Aksoy.

*

Sevdana meyil verdim başkasına kanamam,

Yanıp tutuşsa gönül yad adını anamam,

Dökülse her bir hücrem.. Sensizliği sunamam..

Yalanlara inanıp, sahte aşkı onamam.

*

Ruhumu viran edip, gizemini bozmadan,

Yüreğim yansın dursun, olsa da kara zindan

Arasam derde çare, çıkılmıyor hazandan..

Dalgalarda çırpınıp, sahte meşke konamam.

*

Bekledim mutlu günü, sanki sonsuz bilmece,

Ömürler tükeniyor, yaşadığım gülmece,

Eğilmez başım asla hayat bitmez yılmaca..

Bulutlarda gezinip, sahte keşkte yunamam.

*

Tükenecek nefesim, duyulmaz sevdamın sesi,

Gençliğim elden gider, büküldüm acep nesi ?

Kurumaz oldu gözler, çekerim bunca yası..

Kulluğumda kul oldum, sahte aşkta yanamam.

*
Gülsen Aksoy.

30.08.2022, Merkez / MUĞLA.

www.kafiye.net


Tarih 2 Eyl 2022 Kategori: Gülsen Aksoy

GÜLÜN YÜZE BARIŞALIM

GÜLÜN YÜZE BARIŞALIMBarış günü tek bir günmü ?

Küselimmi? diğer günler.

Dayanamam küs kalmaya.

Gör yüzümü barışalım.

*

Dedi kodulara karın tok.

Tartışmanın anlamı yok.

Gereksiz boş kırılan çok.

Gir gözüme sarışalım.

**

Bu ne hırstır duymayanlar .

Hatır gönül saymayanlar.

Kuru ekmek paylaşsalar.

Var azmime yarışalım.

**

Kimi kızar bıçak çeker.

Sevgisiz ters döner teker.

Kimi insan derten çöker.

Sar sızımı barışalım.

*

Aksoy dost, bacı,kardeşler.

Dostça elini verenler.

Sarıl gitsin gerginlikler..

Ser azığım karışalım.
1/ 9 / 2019

Gülsen Aksoy. ..Aksoy

www.kafiye.net