Terörün Amacı

Yeni bir günde daha güzel duygu ve güzelliklerle uyanmayı o kadar çok isterdim ki dostlarım. Ama bu adi TERÖR beni yine hüzne boğdu. Hayat ve yaşam devam ediyor, sağ olanlar için yaşama mücadelesi de devam diyor. Ancak yeni yıla böyle girmeyi gerçekten hiç istemezdim ve beklemiyordum.

 Yeni yılda güzellikler beklerken TERÖR yine soğuk yüzünü daha yol almadan yeni yılın başında beni kahretti. Yine silahlı saldırı ve yine masum insanlar canlarından oldu, yaralandılar. Yine 39 ocakta acı bir yıl başlangıcı oldu. 65 kişinin evinde de yine buruk bir sevinç var. Olaydan canlı kurtulmanın sevincini duyamadılar. Aralık 2016 ayında terör saldırıları İstanbul, Kayseri, İstanbul olmak üzere üç ayrı olay meydana geldi. Bu terör saldırılarını dış ülkelerin taşeronluğunu yaptığı DAEŞ, PYG, YPG, PKK, FETÖ nöbetleşe yapar gibi yaptılar. Kullanılan malzemeler tek yerden temin edilmiş olarak karşımıza çıkıyor. Üstelik biz dostuz diyen ABD ise bu eylemcilerin baş koruyucusu olmuş durumda. PYD, YPG, PKK, DAEŞ, FETÖ ye helikopterlerle Suriye topraklarında silah dağıtıyor.

 Türkiye’de 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 1. maddesinde;
“Cebir ve şiddet kullanarak; baskı, korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemlerinden biriyle, anayasada belirtilen Cumhuriyetin niteliklerini, siyasî, hukukî, sosyal, laik, ekonomik düzeni değiştirmek, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk Devletinin ve Cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmek, Devlet otoritesini zaafa uğratmak veya yıkmak veya ele geçirmek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek, Devletin iç ve dış güvenliğini, kamu düzenini veya genel sağlığı bozmak amacıyla bir örgüte mensup kişi veya kişiler tarafından girişilecek her türlü suç teşkil eden eylemlerdir.” şeklinde tanımlanmaktadır.
Terörizm Çeşitleri

 a. Devlet Terörü

b. Etnik-Milliyetçi Terör

c. Dinsel, Radikal Terör

d. Siber Terör

e. Deniz Haydutluğu ve Korsanlık
Terörün diğer eylemlerden farkı

Belirli bir toprak parçası içinde durumundan, konumundan, yönetim şeklinden, sistemden yahut benzeri herhangi bir nedenden dolayı hoşnut olmayan bireylerin (toplumun belli kesimi) istekleri ve arzuları doğrultusunda “hakkını araması” hümanist-sosyal devlet anlayışı bakımından gayet doğal ve mantıklıdır. Lakin bu eylemi gerçekleştirmenin birden fazla yolu ve metodolojisi vardır. Protestolar, yürüyüşler, sivil toplum kuruluşları, kampanyalar ve şiddet bunlara örneklerdir. Bu eylemleri yasal ve yasal olmayan şeklinde ayıracak olursak yasal olmayan kısımda kalacak olan seçenekleri diğerinden ayıran tek fark şiddete yönelik olması olacaktır.

Terör bir yıldırma hareketidir. Terör psikolojik savaşın etkileme sanatıdır. Terör üzerinde tanım yapılamayan ve her unsura göre değişebilen bir kavramdır. Terör, toplumlara yön vermede önemli bir silahtır.

Psikolojik savaş tekniği olarak terörizm, toplumları etki altına alarak istediği doğrultuda yönlendirmeyi amaçlar. Yaptığı eylemler ile topluma korku, telaş ve güvensizlik yaymayı amaçlamaktadır. Yarattığı bu ortamda terör toplumu belli bir yöne sürüklemektedir. Eylemleri ile terörizm, toplumların içerisinde bulunan farklılıkları negatif anlamda geliştirirken, ayrılıkları ve tahammülsüzlükleri körüklemiştir. Terörizm ile psikolojik savaş birbirini tamamlar nitelikte iki unsurdur. Terörizm topluma korku getirirken, psikolojik harp teknikleri bu korkuları sürekli hale getirmektedir. Korkunun dışında, şiddet ve nefret duygularını da kitlelere yaymaktadır. Aynı anda iki etki oluşturan terörizm, toplumları birbirinden koparan en etkili kavram olmuştur. Sistemin devamını sağlamak için gerekli olan korkuyu terör yaratmaktadır. Ayrıca sistem içerisinde kaos ortamından beslenen unsurlar da terörün şiddetini desteklemektedirler.

Terör eski fakat kendisini en iyi şekilde güncelleyebilen bir kavramdır. Toplum kontrolünde en etkili olan unsurdur. Aynı anda insanların hem duygularına hem de zihinlerine etki ederek onları kontrol altına almayı başarır. Bu noktadan sonra terörizm misyonunu psikolojik savaşa teslim etmektedir.

Teröre yönelik eylem yapanlar İslam dinini kullanıyorlar. Halbuki İslam dini bu teröre karşılık:

“Ey iman edenler! Öldürülenler hakkında size kısas farz kılındı. Hür hür ile; köle köle ile, kadın kadın ile kısas olunur. Öldürülenin velisi tarafından, öldüren lehine bir şey affolunursa ( Diyet için.) yapılacak uygulama örfe göre normal olmalı ve en iyi bir şekilde ona ödenmelidir. Bu size Rabbınızdan bir kolaylık ve rahmettir. Artık bu hükümden sonra kim haddi aşarsa ona acı bir azap vardır. Sizin için kısasta hayat vardır, ey tam akıllı insanlar. (el-Bakara, 2/178-179)” diyor.

Dış güçlerin, dış mihrakların, topraklarımızda gözü olan batı düşmanların desteğiyle kanlı terör olayını yapan FETÖ, DAEŞ, PYD, PJG, PKK terör örgütlerinin de mutlaka kısa zamanda sonu gelecektir. Ben buna inanıyorum. Devleti yönetenlere destek olmanın ve birlik olmanın tam zamanı. Balkonlarımıza Türk bayrağını asarak ilk manevi desteği vermemiz gerektiğine de inanıyorum.

Sevgili dostlarım. Bütün acılara rağmen sizlere güzel bir yıl yanında güzel bir güne girmeniz dileğiyle.

 Hüseyin DURMUŞ
Emekli edebiyat öğretmeni
Şair Yazar
www.kafiye.net