Kategoriler

Təvəkkül Goruslu Kategoriler

Tarih 16 May 2019 Kategori: Təvəkkül Goruslu

QABARDI

Hər gün əldə qələm “vətən” yazıram,
Vətəndə vətənsiz “vətən” yozuram,
Oxayanı yoxdu, yazıb- pozuram,
Yazmaqdan, pozmaqdan əlim qabardı!

Tarih 15 May 2019 Kategori: Təvəkkül Goruslu

İNCİMƏ

Gözlərim heyrətdən çaş kimi olub,
Ürəyim həsrətdən daş kimi olub,
Vüqarım qeyrətdən boş kimi olub,
Sən məndən incimə, incimə vətən!

Tarih 11 May 2019 Kategori: Təvəkkül Goruslu

ƏSKİLİN

Hər il ömrümüzdən bir yarpaq düşür, 
Qarabağ yarpağı, vətən yarpağı! 
Qəlblərdən könülə odlu ah düşür, 
İşğalda inləyir vətən torpağı!

Tarih 23 Nis 2019 Kategori: Təvəkkül Goruslu

VAR OLMAZ

Dəli külək kimi yaman əsirsən,
Çəkmisən qılıncı, aman kəsirsən,
Hədən inciyirsən, nədən küsürsən,
Bu qədər dərd çəkmək, ahu- zar olmaz!

Tarih 10 Nis 2019 Kategori: Təvəkkül Goruslu

QİSAS SÖYLƏYİR

Bu qədər iztirab çəkmədi heç kim,
Bu qədər heç ölkə tikələnmədi!
Bu qədər şəhidlər əkmədi heç kim,
Namusu, şərəfi ləkələnmədi!

Tarih 9 Nis 2019 Kategori: Təvəkkül Goruslu

QINAMAYIN

Həyatını doya- doya yaşayanlar,
Həyatından bezənləri qınamayın.
Yumşaq-yumşaq sinirləri qaşıyanlar,
Ruha uyub gəzənləri qınamayın!

Tarih 9 Nis 2019 Kategori: Təvəkkül Goruslu

QALIB

Könülü ağladır qubarı sözün,
Çoxalıb, köhnəlib nübarı sözün,
Dilimi yandırır qabarı sözün,
Sənə deyiləsi çox sözüm qalıb!

Tarih 9 Nis 2019 Kategori: Təvəkkül Goruslu

BU DÜNYANIN

Daş olanı özündədi, gətirməz,
Faş olanı üzündədi, ötürməz,
Xoş olanı sözündədi, götürməz,
Bu dünyanın imanı kaş, yönü kaş!

Tarih 7 Mar 2019 Kategori: Təvəkkül Goruslu

SƏNDƏN AYRILALI..

Səndən ayrılalı günüm batıbdı,
Sənli dəqiqələr günə dönəydi!
Önümdə talenin yolu yatıbdı,
Uzanan bu yollar sənə dönəydi!

Tarih 24 Şub 2019 Kategori: Təvəkkül Goruslu

NƏ VAXTDI

Nə vaxtdı ruhumu odlayır atəş, 
İçimdə alışıb Xocalı yanır! 
Könülü cızhacız yalayır atəş, 
Alovu göylərə ucalıb yanır!