Kategoriler

Təvəkkül Goruslu Kategoriler

Tarih 26 Nis 2018 Kategori: Təvəkkül Goruslu

SIĞIN ALLAHA

Hər gecə xəyalən hal- əhval bilib,
Xəyalın sorardım, cavab alardım.
Beləcə könüldən həsrəti silib,
Yuxuya, röyaya sənlə dalardım.

Tarih 26 Nis 2018 Kategori: Təvəkkül Goruslu

BU MƏHƏBBƏTDİ

Qoşa izlərimiz silinir indi,
“Yarım”ız ayrılır, bölünür indi,
Tənhalıq acısı bilinir indi,
Səninlə hər anım əbədiyyətdi!

Tarih 26 Nis 2018 Kategori: Təvəkkül Goruslu

QAYDASI YOX Kİ

İlahi, sən qaytar məndən gedəni,
Canımdan can qopub, sızlayır yeri.
Gəl qaytar , bu məni məndən edəni,
Vallahi, mən olmam, dönməsə geri!