Kategoriler

Mubariz Hüseyn Kategoriler

Tarih 23 Haz 2018 Kategori: Mubariz Hüseyn

QƏZƏL

Çəksəm də cəfa – əhdə vəfa, yar könül açmır.
Ondan umacaq tale payı bar, könül açmır.

Gəl, Ey canım! Anla, sənə çox verdi cəfalar,
Getdi. Deyil O, məşuqi dildar, könül açmır.

Tarih 23 Haz 2018 Kategori: Mubariz Hüseyn

SƏNİ, SƏNSİZLİYƏ ATDI, BU SEVDA

Sonsuz məhəbbətə qoydun məhəl, az.
Göstərdin ədalar, yersiz işvə – naz.
Söylədim. Ey gözəl, bu qədər olmaz
Artıq, son həddinə çatdı bu sevda
Səni, sənsizliyə atdı bu sevda.

Tarih 23 Haz 2018 Kategori: Mubariz Hüseyn

RÜBAİLƏR

Bekar qalsan, zaman can incidəcək,
Darıxdırıb, hövsələsiz edəcək.
Heç vaxt ona tələsərək, get – demə,
Məşğuliyyət tapsan özü gedəcək.

Tarih 12 May 2018 Kategori: Mubariz Hüseyn

EY TÜRK ƏSGƏRLƏRİ! SİZƏ AFƏRİN

Ulu xaqanların düşsən izinə,
Turan torpaqları gülər üzünə.
Tarix qəribsəyib, zəfər sozünə.
Yolunu gözləyir həsrətli Afrin.
Ey Türk əsgərləri! Sizə Afərin!

Tarih 12 May 2018 Kategori: Mubariz Hüseyn

AXISQA TÜRKLƏRİ, HARDASIZ İNDİ?

Demək ki, zəmanə tərsinə dönür
Turan şahlığının yeri görünür.
Oyan, Ey türk xalqı! Birlik günüdür.
Babanız düşməni hər zaman yendi
Axısqa türkləri, hardasız indi?

Tarih 12 May 2018 Kategori: Mubariz Hüseyn

KƏRKÜK, SƏNDƏ ELİM QALDI.

İtirsən dərd, hal soranı
Bağlayan olmaz yaranı.
Sədd- sərhəd kəsdi aranı
Uzanıqlı əlim qaldı,
Kərkük, səndə elim qaldı.

Tarih 6 May 2018 Kategori: Mubariz Hüseyn

ƏZABLI ÖMÜR

Qədər dolu bir ürək,
Yükünü çəkmək olmur.
Qəm dağıdan taleyi,
Yenidən tikmək olmur.

Tarih 6 May 2018 Kategori: Mubariz Hüseyn

AĞRI, DÜNYAYA ƏZİYYƏT VERMƏ

Qəlbimdən dünyaya sızan ağrılar,
Onsuz da dünyanln dərdi böyükdür.
Bəşər aləmində sonsuz varlığın
Əzabına dözmək çox ağır yükdür.

Tarih 6 May 2018 Kategori: Mubariz Hüseyn

RÜBAİ VƏ DÖRDLÜKLƏR

Erməniyə danışırdı qəm, dərdi.
– Məni üzən, sən verdiyin kədərdi.
Körpələrə ədalətli olmağı,
Sən etmədin, ancaq vəhşi edərdi.

Tarih 28 Nis 2018 Kategori: Mubariz Hüseyn

CAN GEDİR

Sanmayın ki, ömür yolu uzundu
Göz qırpımı qurtarmamış an gedir.
Arzuların qanadına ilişib
Zaman uçur, illər qaçır, can gedir.