Kategoriler

Mubariz Hüseyn Kategoriler

Tarih 11 Kas 2018 Kategori: Mubariz Hüseyn

İNSAN ÖMRÜNÜN ƏZABI

İllər verən yanğıdan,
Alışaraq közərmiş.
Yaşamaq üçün insan,
Min əzaba dözərmiş.

Tarih 17 Eki 2018 Kategori: Mubariz Hüseyn

ÖZÜNÜ DƏYİŞ

Haqqı deyən, başçıdan təhqir alsa,
Hardagəldi söz eyləyib gülmə, sən.
Vardı payın, tələb edib O, udsa,
Çəkindinsə, özünü mərd bilmə, sən!

Tarih 23 Eyl 2018 Kategori: Mubariz Hüseyn

BİLƏYDİM

El! Oba! Gedirəm can pərişandı
Kaş, bir də qayıdıb dönə biləydim.
Dağlar yamacında, bulaq başında
Zəngulə qaldırıb, dinə biləydim.

Tarih 23 Eyl 2018 Kategori: Mubariz Hüseyn

SORUŞ

Övlad nədən verir, ona canını,
Ata – ana qədri, biləndən soruş.
Xəstəyə baş çəkib, hal soran çoxsa,
Əsli, kimliyini gələndən soruş.

Tarih 14 Ağu 2018 Kategori: Mubariz Hüseyn

Dünyanın

Bilmək olmur bu nə gediş, axardı
Hər addımı burulğandı, dünyanın.
Qəm atıyla hey dolanır fəlakət,
Saniyəsi ölüm, qandı dünyanın.

Tarih 14 Ağu 2018 Kategori: Mubariz Hüseyn

ÜZƏ GÜL

Təbii bir rolun sən ifaçısı,
Mən isə kənardan seyr edən oldum.
Ürəkdən keçənlər qaldı içimdə,
Nə dedin, sən dedin-eşidən oldum.

Tarih 14 Ağu 2018 Kategori: Mubariz Hüseyn

DÜNYAYA ETİBAR YOXDUR, TƏLƏS

Hər dəfə ötdükcə başımın üstdən,
Uçan təyyarədən quru səs qalır.
Özgələr baş alıb ucalır göyə,
Qəlbimdə, xəyali boş həvəs qalır.

Tarih 14 Ağu 2018 Kategori: Mubariz Hüseyn

SEVGİLİM DEYİLMİSƏN?

Gülüm nədir, bu halət.
Sevgilim deyilmisən?
Bilir oba, əyalət
Sevgilim deyilmisən?

Tarih 17 Tem 2018 Kategori: Mubariz Hüseyn

DE: – QIZDAN, GƏLİNİ SEÇMƏK OLARMI?

Versən gəlininə, oğul sevgisi,
Valideyn kimi, sevməzmi səni?
Salıb aralığa ayrı seçkini
Onun xatirindən keçmək olarmı?
De: – qızdan, gəlini seçmək olarmı?

Tarih 17 Tem 2018 Kategori: Mubariz Hüseyn

MƏHƏBBƏTİM

Nur görəndə gözlərində
Rövnəq saçar, məhəbbətim.
Təbəssümlə gülsə üzə
Qəmdən qaçar, məhəbbətim.