Kategoriler

Tamara Rustamova Tənha Bulud Kategoriler

Tarih 22 Haz 2019 Kategori: Tamara Rustamova Tənha Bulud

ÇƏK GÖRÜM

Rəssam ,çağır təbiətin ruhunu
Hər gülünü ,çiçəyini çək ,görüm.
Aşıq sazın kökləyəndə qəm üstə,
Ruhanini, Dilqəmini çək, görüm,
Bacarırsan ,ürəyimi çək, görüm!

Tarih 15 Haz 2019 Kategori: Tamara Rustamova Tənha Bulud

Sənsiz-səninlə

Ömrümüz taleyin sərt sınağında,
Duyğular ürəkdə süzülüb gedir.
Yarpaq tökümüdür xəzan çağımda,
Qəlbim həsrətinlə üzülüb gedir…

Tarih 15 Haz 2019 Kategori: Tamara Rustamova Tənha Bulud

İnsan gətirmə

Sil başdan yaz taleyimi,İlahi!
Məni bu dünyaya insan gətirmə
Qəbul et son diləyimi,İlahi!
Məni bu dünyaya insan gətirmə!

Tarih 2 Haz 2019 Kategori: Tamara Rustamova Tənha Bulud

Ömrümüzün Taleyinde

Ömrümüz taleyin sərt sınağında,
Duyğular ürəkdə süzülüb gedir.
Yarpaq tökümüdür xəzan çağımda,
Qəlbim həsrətinlə üzülüb gedir…

Tarih 23 May 2019 Kategori: Tamara Rustamova Tənha Bulud

Yarpağın arzusu

Ağacdan düşən yarpağı
Göyə qaldırmışdı külək.
Yarpaq göydə pərvaz edir,
Uçurdu qanadlı ı quş tək.

Tarih 14 May 2019 Kategori: Tamara Rustamova Tənha Bulud

Gözəllik 

Yaradan hər şeyi gözəl yaradıb
Əzəl yaranışda sudur gözəllik.
Adəmi bir başqa özəl yaradıb,
Qulaq as söyləyim nədir gözəllik:

Tarih 5 May 2019 Kategori: Tamara Rustamova Tənha Bulud

ON BİR AYIN SULTANI 

Gəldi şəhri- Ramazan öz büsatıyla yenə,
Allah nuru səpildi kainata ,aləmə.

Gəldi rəhmət günləri ,açdı iman gülləri,
Təqvadan bir tac qoydu başına möminlərin.

Tarih 3 May 2019 Kategori: Tamara Rustamova Tənha Bulud

Qəribəm dünyada

O gün ki dünyanın sakini oldum,
O gündən tənhayam bu dünyada mən.
Atasız-anasız bir yetim kimi 
Öyrəşə bilmirəm dosta-yada mən.

Tarih 24 Nis 2019 Kategori: Tamara Rustamova Tənha Bulud

YATIR ÜRƏYİMİN ALOVU

Büzüşüb könlümün uzaq küncündə
Yatır ürəyimin alovu, yatır.
Bürüyüb inadkar bir sükut məni,
Batır ,bu sükütdan qulağım batır.
Yatır, ürəyimin alovu yatır.

Tarih 24 Nis 2019 Kategori: Tamara Rustamova Tənha Bulud

Gülümsə…

Dik bax dərdlərin gözünə,
Şeytan düşsə də izinə.
Həyatın acı üzünə
Gülümsə,Tənha Bulud…