Kategoriler

Nahidə Tağıyeva Kategoriler

Tarih 16 Tem 2018 Kategori: Nahidə Tağıyeva

Belə Getme

Belə getme bu nə gediş amandır.
Bu gedişin el aləmi güldürər.
Düşüb dil- ağıza biman olarıq.
El tənəsi vallah bizi öldürər .

Tarih 14 Tem 2018 Kategori: Nahidə Tağıyeva

Nə deyim

Mənim qəlbim kədər yeri qəm yeri,
İnanmıram orda qərar tutasan.
Künc bucaqda özünə yer eləyib,
Sevgi tapıb səndə qidalanasan.

Tarih 22 Haz 2018 Kategori: Nahidə Tağıyeva

NİYƏ DAYANMIR

Mən haray çəkdkcə ,hələ ki yanmır,
Nisgildən .həsrətdən hələ oyanmır
Bu qədər ağrıdan niyə dayanmır.
Dayanmır .dayanmır niyə ürəyim?

Tarih 22 Haz 2018 Kategori: Nahidə Tağıyeva

SEVGİDEN

Sevgidən yazan şair .
Necə yalan yazar ki,
Sevgisi talan şair,
Kim sənə inanar kim.?

Tarih 27 May 2018 Kategori: Nahidə Tağıyeva

Qıyma Gözlərimə

Qıyma gözlərimə sənsiz yaş dola.
Qəlbim həsrətindən yükünü tuta.
Adın çəkiləndə dilim dolaşa.
Amandır həsrəti yaşatma ömrüm.
Daha bir həsrətə dözmərəm ömrüm.

Tarih 27 May 2018 Kategori: Nahidə Tağıyeva

Xeyli Vaxtdır

Xeyli vaxtdır qara geyib Qarabağım.
Sinəsində sağalmayan yarası var.
Bir zamanlar cənnət olan Qarabağım,
Başından heç çəkilməyən bəlası var.

Tarih 27 May 2018 Kategori: Nahidə Tağıyeva

Əsən külək 

Tellərimin qoxusunu 
Gətirəcək bu gün sənə.
Səndə bu gün o qoxunu
Doldurarsan ciyərinə.

Tarih 5 May 2018 Kategori: Nahidə Tağıyeva

Hamı Yığılanda

Hamı yığılanda süfrə başına
Anam pay çəkərdi tez boşqabıma
Deyərdi elə ye heçnə qalmasın
Qoy sevdiyin adam çirkin olmasın.

Tarih 5 May 2018 Kategori: Nahidə Tağıyeva

SEVGİLİM,

Dər bu sabah bağ-bağçanın gülündən..
Öz yarına gəl, ənam et sevgilim.
Səni sevən bir gözəlin əlindən..
Bir çarə tap,bir əncam et sevgilim.

Tarih 1 May 2018 Kategori: Nahidə Tağıyeva

Ay ilk nübarım

Mən səndən çox öncə gədim dünyaya
Amma mən səninlə böyüdüm qızım.
Tutub əllərindən mən ayaq acdım
Səninlə bərabər dil açdım qızım.