Kategoriler

Çingiz Kürdəmirli Kategoriler

Tarih 3 Nis 2018 Kategori: Çingiz Kürdəmirli

Ürəyim

Alışa bilmirəm miskin həyata,
Necə deyim qanma, duyma, ürəyim,
Yan-yörəmi iblis, şeytan bürüyüb,
Fitnə-fəsadlara uyma ürəyim.

Tarih 27 Mar 2018 Kategori: Çingiz Kürdəmirli

Dodağına

Səni necə vəsf eləyim, bilmirəm,
Gözlərim dikilib qız, dodağına,
Əldə qələm, bir qərara gəlmirəm,
Yazsam yaraşarmı, söz dodağına?..

Tarih 27 Mar 2018 Kategori: Çingiz Kürdəmirli

Gələcək

Kredit də narkotik kimi şeydir,
Bir dəfə öyrəşdin, dalı gələcək,
Badəyə süzülən şeytani meydir,
Bir səfası, min zavalı gələcək.

Tarih 27 Mar 2018 Kategori: Çingiz Kürdəmirli

Ağayana

Ömür yolum tamam qüssə, kədərdi,
Bircə günüm olmayıb ağ, ay ana,
Alın yazısını pozmaq hədərdi,
Qaçammazsan “qədər”dən ağa, yana.

Tarih 22 Mar 2018 Kategori: Çingiz Kürdəmirli

Qayıdıram mən

Mən türk övladıyam, təmizdir qanım,
Bu xalqın yolunda qurbandır canım,
Aramsız işləyir söz dəyirmanım,
Xiridarlar üçün üyüdürəm mən.

Tarih 20 Mar 2018 Kategori: Çingiz Kürdəmirli

Dilində Haqqın səsi var

Bir “Ana” kəlməsinin gör nə böyük qüvvəsi var,
Verəcək qiymətini, o kəs ki, düşüncəsi var,
Laqeyidlik edənin qarşıda işgəncəsi var,
Qoynunda yetişmiıik, üstümüzdə kölgəsi var, 
Dodağında duası, dilində Haqqın səsi var.

Tarih 5 Mar 2018 Kategori: Çingiz Kürdəmirli

Yaşardı

Göhnə xatirələr yadıma düşdü,
Qəhər boğdu məni, gözüm yaşardı…
Yanağımdan damla-damla sürüşdü,
Kəsilmədi xeyl zaman yaş ardı.

Tarih 19 Şub 2018 Kategori: Çingiz Kürdəmirli

Baş daşı

Bir zəmanədəyik, nə var satılır,
Gəl belə dövranda, indi baş daşı*,
Nə olsun ki, çoxu daldan atılır,
Hədəf olur sonda, tutur baş daşı.

Tarih 10 Şub 2018 Kategori: Çingiz Kürdəmirli

İstədi

Bezdirdi bülbülün səsi,
Gülün könlü sar istədi,
Dedi, bilsin Yer Kürəsi,
Cəm aləmə car istədi.

Tarih 4 Şub 2018 Kategori: Çingiz Kürdəmirli

Düşmədi

Sınadım qədərin düşər-düşməzin,
Taleyim nəhs, bir uğursuz “düşmə”di,
Xoş anlarım, barmaq ilə sayılan,
Dərdlərim minlərlə, “göydən düşmə”di..