Kategoriler

Çingiz Kürdəmirli Kategoriler

Tarih 17 Eki 2018 Kategori: Çingiz Kürdəmirli

Ürəyim

Alışa bilmirəm miskin həyata,
Necə deyim qanma, duyma, ürəyim,
Yan-yörəmi iblis, şeytan bürüyüb,
Fitnə-fəsadlara uyma ürəyim.

Tarih 2 Eki 2018 Kategori: Çingiz Kürdəmirli

Çaş kimisən.

Söylə, nə olub yenə, 
Bu qədər çaş kimisən?…
Dərdini söylə mənə,
Lal olma daş kimi, sən…

Tarih 2 Eki 2018 Kategori: Çingiz Kürdəmirli

Böləsiz

Nə olsun ki, mövzu tapıb yazıram,
Nəzər salırsınız elə-belə, siz,
Deyirəm, a milllət, mən ahu-zaram,
Qarşılayırsınız gülə-gülə, siz….

Tarih 22 Eyl 2018 Kategori: Çingiz Kürdəmirli

Niyə bəyənmir qının?

Başağrısı olmasın,
Dinlə, əziz oxucum,
Dərdlərim həyuladək,
Edir üstümə hücum,

Tarih 22 Eyl 2018 Kategori: Çingiz Kürdəmirli

Arvadlaşırıq biz

Bağırır ekran, efir, cürbəcür azadlığımızdan,
Əl çalır, oynayırıq, şellənirik şadlığımızdan,
İndi dövran dəyişib, dönmüşük inadlığımızdan,
Düşüb qərbin toruna, get-gedə bərbadlaşırıq biz,
Kişiləşdikcə zənən tayfası, arvadlaşırıq biz.

Tarih 16 Tem 2018 Kategori: Çingiz Kürdəmirli

Sevgisinə zəmanət

Gəl sənə sevgidən özüm dərs deyim,
Nəticə çıxarmaq istəsən, əlbət,
Atalardan qalma var belə deyim,
Mənzilinə yetər, kim etsə niyyət…

Tarih 12 May 2018 Kategori: Çingiz Kürdəmirli

Sevgi sanırsız

İstəmirəm sözüm dava qoxusun,
Gəlin elə yazaq, hamı oxusun,
İzləyirəm gələn rəyin çoxusun,
Tərəfləri Leyli-Məcnun tanırsız, 
Niyə deyişməni sevgi sanırsız?…

Tarih 12 May 2018 Kategori: Çingiz Kürdəmirli

Virtual məhəbbət.

Dərdlərini göndər gəlsin üstümə,
Mənim qəlbim dərdlər üçün “Bilgisay”,*
Od vur, yandır, — tamaşa et tüstümə,
Tikdir öz eşqinə külümdən saray.

Tarih 6 May 2018 Kategori: Çingiz Kürdəmirli

Canavaradı

Bir arxalı iş başına keçirsə,
Neçəsin gətirir cana…var adı*,
Alçaqlığı həyat yolu seçirsə,
Əməlindən neçə can avaradı…

Tarih 29 Nis 2018 Kategori: Çingiz Kürdəmirli

BU GÜN

Məni deyişməyə çağıran hərif,
Gərəkdi beynini yoxlaylm sənin,
Ədəb-ərkanını eyləyib tərif,
Vəsfini divara mıxlayım sənin.