Kategoriler

Çingiz Kürdəmirli Kategoriler

Tarih 29 May 2019 Kategori: Çingiz Kürdəmirli

Barış mənimlə.

Günahım yox, bu ki sənə əyandır,
Ağ bayraq qaidırım, barış mənimlə,
Sevgi məşəlini əlinlə yandır,
Girək eşq oynuna, yarış mənimlə.

Tarih 25 May 2019 Kategori: Çingiz Kürdəmirli

Dost umanda 

Görəsən qalıbmı daha,
Bu dünyadan dost uman, da?
Deyin, niyə çıxır yoxa,
Öz dostundan dost umanda!?

Tarih 8 May 2019 Kategori: Çingiz Kürdəmirli

Yaddaşımızdan

Hamımız narazıyıq zehnimizdən, yaddaşımızdan, 
İnternet sevgisi məhrum eləyib sirdaşımızdan.

Gör nələr bəxş eləyib, öz elmi ilə neyrocərrah,
Güzgüyə nəzər salıb, zövq alırıq göz-qaşımızdan.

Tarih 8 May 2019 Kategori: Çingiz Kürdəmirli

Qəlbim Bankomat kimidir.

Bax ekrana, feyziyab ol, 
İndi hamı şad kimidir,
“Halal”dı tutulan bu yol,
Bizə etimad kimidir.

Tarih 23 Nis 2019 Kategori: Çingiz Kürdəmirli

Yol daşı

Sözü qəlpə – qəlpə qayadan qopar,
Diş ilə, dırnaqla çalış yol, daşı*,
Əməlindən nəsə qalsın yadigar,
Təbin ilə gələcəyə yol daşı**…

Tarih 15 Nis 2019 Kategori: Çingiz Kürdəmirli

Qabağa

Dost kimi dərdimi bölüşmək üçün,
Görən, varmı biri, çıxa qabağa…
Taleyimiz belə yazılıb neyçün?
Güman gedir neçə illər qabağa*…

Tarih 15 Nis 2019 Kategori: Çingiz Kürdəmirli

Günaha batır

Dövran havalanıb bilmirəm, nədir,
Qəflətdən ayılan, yenidən yatır,
Yoxsa çərxi-fələk tərsinə gedir,
Beynin inkişafın belə yubadır?!

Tarih 10 Nis 2019 Kategori: Çingiz Kürdəmirli

Ver qırağa, saxla, bala.

Bura şeir aləmidir, keçməz işin “xox”la, bala,
Müqayisə eyləmə gəl, onurğanı “tıx”la, bala,
Köhnədən qalan bazara, gəlmə təzə nırxla, bala,
Olma səbəb qeylü – qala, söz qabını yoxla, bala,

Tarih 9 Mar 2019 Kategori: Çingiz Kürdəmirli

Yaşana

İstəyirdim elə yazam yazımı,
Oxunanda dürlü anlar yaşana,
Zəmanə döndərdi qışa yazımı,
Gözlərimdə donub qaldı yaş, ana!

Tarih 7 Mar 2019 Kategori: Çingiz Kürdəmirli

Nənəm indi

Qanana “milli dəyər”di,
Tarixdəki nənəm indi,
Görən, bizə nə deyərdi,
Sağ olsaydı nənəm, indi?…