Kategoriler

Mezahir İsgender Kategoriler

Tarih 14 Tem 2018 Kategori: Mezahir İsgender

Vətən Məkkə yeridi

Olub,kimi Rəbbinə,
Kim güvənər cəbrinə.
Yaşa ömrün boyunca
Bürünüb öz səbrinə.

Tarih 10 Şub 2018 Kategori: Mezahir İsgender

Q o c a l m a q i s t ə m i r ə m

Yandım qiru-quru,həm yandım yaş da,
Qar yağdı üstünə,üşüdü baş da,
Məni dondur,elə qalım bu yaşda,
Ay Allah,qocalmaq istəmirəm mən!

Tarih 4 Şub 2018 Kategori: Mezahir İsgender

K İ M O L A

Hər anı il qədəri mən təki giryan,kim ola?
Ola bir yanı abad,bir yanı viran,kim ola?

Lalaya vəsli-nicat, bağlana vəslin qapısı,
Çatlaya dil-dodağı,səbri də biryan,kim ola?

Tarih 30 Oca 2018 Kategori: Mezahir İsgender

M ə n i m

Dünya,elə bilmə əsirinəm mən,
Öz dünyam,öz ərşim,ərzim var mənim!
Öz gecəm-gündüzüm,günəşim,ayım,
Öz dərəm,öz təpəm,düzüm var mənim!

Tarih 30 Oca 2018 Kategori: Mezahir İsgender

Allah,güc ver dayanmağa

Dözə-dözə mat qalmışam
Mən,məndəki bu dözümə.
Dünya,məndən aldığını
Qaytar özümə,özümə!

Tarih 21 Oca 2018 Kategori: Mezahir İsgender

O g e c ə

Yağı gəldi,basıldıq,
Doğrandıq qıyma-qıyma.
Bir qıydın,buna dözdük,
Allahım-bir də qıyma!

Tarih 21 Oca 2018 Kategori: Mezahir İsgender

Çəkil yoldan,ey qarlı qış

Soyuğunla-sazağınla,
Salxım-salxım buzlarınla-
Eldə olan “tuz”larınla
Çəkil yoldan,ey qarlı qış!

Tarih 13 Kas 2017 Kategori: Mezahir İsgender

TAPAMMIRAM ÖZÜMÜ

İtirmişəm,tapammıram özümü,
Taqətim kəsilmiş,səbrim də itmiş.
Mən özüm-özümü gəsən yollarda
Əzablar səpilmiş,tikanlar bitmiş

Tarih 4 Kas 2017 Kategori: Mezahir İsgender

S A B A H I N I Z xeyir olsun

Ey harayım,ey alovum,ey odum
Tarım,sazım,ey kamanım,ey udum,
Ey arxamca düşüb,qovan qəm ordum,
Olsun!..Xeyir olsun SABAHINIZ da!

Tarih 27 Eki 2017 Kategori: Mezahir İsgender

Bir bilinməz,nə sirrəm

Bir anda baharam,bir anda qışam,
Bir bilinməz nə hallıyam,nə sirrəm?
Bir ağacın olub kökü,gövdəsi,
Bir ağacda yarpaq olub,əsirəm.