Kategoriler

Mezahir İsgender Kategoriler

Tarih 18 Kas 2018 Kategori: Mezahir İsgender

V Ə T Ə N H A R A Y I

Vətən oldum,vətəndaşım olmadı,
Anam,bacım,nə qardaşım olmadı,
Dostum,yarım,nə yoldaşım olmadı,
Yad əllərdə yad qoxlayan güləm mən,
Varam deyib,necə deyib-güləm mən?

Tarih 17 Eki 2018 Kategori: Mezahir İsgender

H a q q g ə l m ə d i

Mizan-tərəzi qurub,
Quşu gözündən vurub,
Ağlayana bir durub,
Kim gözünü sıxdı ki?

Tarih 2 Eki 2018 Kategori: Mezahir İsgender

A L L A H A M Ü R A C İ Ə T

Bu necə zəmanə,nə dövran,Allah?
Seyr edib aləmi, çəkir dağ da ah.
Zülmünü at edib,minib,çapır şər,
Haqqa yox,İblisə tanınır bəşər.

Tarih 23 Eyl 2018 Kategori: Mezahir İsgender

Hər kəs öz payını götürsün –

Sədaqət xəbislik,qan güdənləri
Çalıb da ot kimi bir gün biçəcək.
Vətəni əlində mum edənləri
Ölsəm də,divana ruhum çəkəcək.

Tarih 12 Ağu 2018 Kategori: Mezahir İsgender

D ə l i y ə m m ə n

Ey soruşan məni-məndən,
Qar altda qar gülüyəm mən.
Kərəmlərin ah-naləsi,
Məcnunların külüyəm mən.

Tarih 14 Tem 2018 Kategori: Mezahir İsgender

Vətən Məkkə yeridi

Olub,kimi Rəbbinə,
Kim güvənər cəbrinə.
Yaşa ömrün boyunca
Bürünüb öz səbrinə.

Tarih 10 Şub 2018 Kategori: Mezahir İsgender

Q o c a l m a q i s t ə m i r ə m

Yandım qiru-quru,həm yandım yaş da,
Qar yağdı üstünə,üşüdü baş da,
Məni dondur,elə qalım bu yaşda,
Ay Allah,qocalmaq istəmirəm mən!

Tarih 4 Şub 2018 Kategori: Mezahir İsgender

K İ M O L A

Hər anı il qədəri mən təki giryan,kim ola?
Ola bir yanı abad,bir yanı viran,kim ola?

Lalaya vəsli-nicat, bağlana vəslin qapısı,
Çatlaya dil-dodağı,səbri də biryan,kim ola?

Tarih 30 Oca 2018 Kategori: Mezahir İsgender

M ə n i m

Dünya,elə bilmə əsirinəm mən,
Öz dünyam,öz ərşim,ərzim var mənim!
Öz gecəm-gündüzüm,günəşim,ayım,
Öz dərəm,öz təpəm,düzüm var mənim!

Tarih 30 Oca 2018 Kategori: Mezahir İsgender

Allah,güc ver dayanmağa

Dözə-dözə mat qalmışam
Mən,məndəki bu dözümə.
Dünya,məndən aldığını
Qaytar özümə,özümə!