Kategoriler


Tarih 19 Şub 2019 Kategori: Təvəkkül Goruslu

ÇİÇƏYİM


ÇİÇƏYİM

Sinəmdə gül açan, bitən çiçəyim,
Səni incitməsin nə şübhə, güman.
Şəbingül ətirli gülüm, göyçəyim,
Köksümdə ləçəyin solmaz heç zaman!

Əyilləm, dolannam, bükülləm sənə,
Yarpağın, budağın qopmaz küləkdən.
Qoymaram ət(i)rin, nə rəngin dönə,
Ömür çiçəyimsən, rişən ürəkdən!

Səni qorxutmasın nə kölgə, filan,
Əzdirməm, üzdürməm bir kəsə, inan.
Qəlbini sıxmasın nə hiylə, yalan,
Möhtacam sən adlı nəfəsə, inan!

Bu ürək sənindi, qısıl sinəmə,
Lətif rayihəni duysun ürəyim.
Qısqanma, tərk etmə, asıl sinəmə,
Ömrümə bəzəksən, sənsən gərəyim!

Təvəkkül Goruslu. 18.02.2019.
www.kafiye.net


Tarih 19 Şub 2019 Kategori: Nahide Tağıyeva

Yaşanmış həyat hekayəsi,,

Yaşanmış həyat hekayəsi,,

Qonaq otağında olan böyük stolun üzərinə yığılmış nişan xonçaları tavandan asılmış bahalı çilçıraqdan düşən işığın altında daha da gözəl görsənirdi. Bəzəkli xonçaların içində yığılmış bahalı ətiryatların qoxusu belə otağa yayılmışdı. Nişan tortunun üzərinə Kənan və Aynurənin qoşa olan şəkili çox ustalıqla salınmışdı. Sanki o bir şirniyat yox böyük bir çərçivəyə salınmış şəkil idi. Hələ birinci kursda oxuyarkən Kənan evdə ailə qurmaq fikrini bildirndə əvvəlcə valideyinləri inanmamış onun sözünü bir zarafat zənn etmişdilər.Sonra bunun zarafat yox ciddi olduğunu görüb əl ayağa düşdülər .

Kənanın ailə quracaq yaşda olmadığını dəfələrlə vurğulasalar da heç bir sözün ona təsir etmədiyini görüb onların nişanlanmalarını qərara alıb hazırlıq gördülər.Əvvəlcə bu izdivaca narazı olan valideyinlər Kənanı fikirindən daşındıra bilməmiş sonunda ailənin yeganə övladı oaln Kənanın arzusunu yerinə yetirmiş Bakıdan Gəncəyə elçi gedib el adətincə qızın hərisini valideyinlərindən almışdılar Kənan Aynurə ilə təhsil aldığı Tibb Universitetində tanış olmuşdu.

Hər ikisi Universitetin müalicə proflaktika fakültəsinin tələbəsi idi. Elə dərs ilinin İlk gündən Aynurəni görüb bəyənən Kənan elə birinci kursadan qızı sevməyə başladı .Ailədə Kənandan əlavə iki qız övladıda var idi.Ancaq Kənan tək oğlan olduğu üçün ailədə üstünlüyü daha çox ona verirdilər.Bahar xanım turist kimi gəzməyə getdiyi xarici ölkələrdən alıb gətirdiyi bahalı ətiryatları geyim əşyalarının hamısını gələcək gəlini üçün xonçalara yığdırmışdı.Xüsusi dizaynla yığılan xonçalar göz oxşamaqla yanaşı çoxda məsrəfə başa gəlmişdi.Adlarına layiq bir nişan hazırlığı görülmüşdü.Bahar xanım özü şəhərin tanınmış xəstəxanalarından birində neçə il idiki kardioloq kimi fəaliyyət göstərirdi.Həyat yoldaşı Zahid müəllim isə Universitetlərdən birində dərs deyirdi.Hər ikisi ziyalı olan insanlar idi. Bu nişan Zahid müəllimin ürəyincə olmasa da övladının xatirinə o qapıya getməli oldu..

Aynurənin həirsini alan kimi nişan hazırlıqları başlandı.Bahar xanımın sevincinin həddi-hüdudu yox idi.Hər gələn qonağın önünə az qala qol qaldırıb oynaya -oynaya gedirdi.Qadın sevincinin çoxda keçməyəcək acı bir kədərlə əvəz olunacağından çox xəbərsiz idi..Onları gözləyən dəhşətli hadisələrin bu gün başlanma səbəinin bu nişan olacağını bilsə idi heç zaman bu izdivaca razılıq verməz nəyin bahasına olursa olsun Kənanını bu yoldan çəkindirərdi..Bu sevincin nə qədər çəkəcəyi isə Aynurənin ailəsindən başqa heç kimə bəlli deyildi.

 

Ardı var

Nahide Tagıyeva Qurbanova / 31. Ocak 2018
www.kafiye.net

 


Tarih 19 Şub 2019 Kategori: Nahidə Tağıyeva

Sudan Gelen

Sudan Gelen

Sudan gələn nazlı dilbər.
Naz qatmısan yerişinə.
Hardan alıb bu işvəni
Sən qatmısan gülüşünə.

Baxışların vallah daşa
Dil verəcək danışmağa.
Bax eşqinə çox cavanlar.
Can atacaq qovuşmağa.

Ayağında bazubəndin
Biləyində qolbağın var.
Əlindəki cürdəyinin 
Beli incə boğazı dar.

Sinə meydan ağız püstə
Hər kəlməndən qız bal axır.
Dodaqların qaymaq kimi.
Qız vallahi canlar alır.

Görən deyir gözəl dilbər
Hansı bağın maralıdır.
Kim bilir ki neçə igid.
Saf eşqindən yaralıdır.

Nahidə Tagıyeva Qurbanova / 19.02.2019
www.kafiye.net

 


Tarih 19 Şub 2019 Kategori: İlknur Özgün Yıldırım

Vedanın Merhabasına


Vedanın Merhabasına

Aşk için kavga eden biri varsa , yaklaş 
“O” benim.

Elçilik eden parmaklarım
Peş peşe sıralanan dizelerim
Ben ki uzaklara dalan
İmge imge yağan 
Mahcup ve olanca hassaslığın eşiğindeyim..

Taşıdığım bu yük 
Aşkın mecburiyetine ‘ben’le 
Dünya hevesi ve nefsi 
Tüm bunların ışığında hayal dünyam

Bilen söylemez ki gizli pusulalarını
Söyleyen, söylenmeyen sözlere, 
Söyleyemediklerine maruz kalır

Biraz daha yakın
Belki etkili düş ile umutla
Gözetmen olan diyaloglarım
Zihnimde çağrışan ufak alevler
Sağaltıcı birer deneyim

Birbirinden uzakta 
Bir o kadar da yakın 
Hep ön planda iç hesaplaşmalar…

“Anı” yaşa “anı”ları değil, diyorsam
Vedanın merhabasına 
Neyi düşündüğümün nasıl düşündüğümdendir!

İlknur Yıldırım

19.02.2019
İzmir’den..
www.kafiye.net

 


Tarih 19 Şub 2019 Kategori: Mubariz Hüseyn

CAN DA, CİSMİ DARDA QOYUB TƏRK ETDİ.


CAN DA, CİSMİ DARDA QOYUB TƏRK ETDİ.

Adəm oğlu, gəncliyində dünyaya
İnam ilə, güc göstərib ərk etdi.
Qoymadı ki, hər əzabdan can doya
Sədd çəkərək, məhvərini bərkitdi.

Hər gələn dərd ağ olduqca üzünə,
Həsrət dolu baxdı keçmiş izinə,
Öz yükü ki, ağır gəldi dizinə
Ahıllıqda gücsüzlüyü dərk etdi.

Rüzgar əyər, sarsılmayan qüdrəti.
Unudarmı etibarsız, adəti?
Bu dünyadan almışdısa, ibrəti
Can da, cismi darda qoyub tərk etdi.


Mübariz Hüseyn Borçalı
www.kafiye.net

 


Tarih 19 Şub 2019 Kategori: Təvəkkül Goruslu

ÜRƏYİM


ÜRƏYİM

Bir ovuc köz olub misraya düşən,
Sözlərlə qorlanan, yanan ürəyim!
Şaxtayla, ayazla alovsuz bişən,
Misrada üşüyən, donan ürəyim!

Kədərlə yoğrulan, qəmlə üzülən,
Sözbəsöz misraya daman, süzülən,
Ritm ilə hıçqıran, içdən çözülən,
Baxışdan, duruşdan qanan ürəyim!

Çoxları görməyib yanından keçən,
Qəhəri, nisgili fitriylə seçən,
Bəsirət gözüylə içdikcə -içən,
Dərd edib çırpınan, sınan ürəyim!

Saatla döyünən, hər zaman dəqiq,
Gövhər tək parlayan, sinəmdə əqiq,
Eşq ilə sevdiyi yarına sadiq,
Canından çox sevən canan ürəyim!

Sevincdən pəhrizli, kədəri yeyən,
Yaxşını öydükcə, pisliyi döyən,
Gördüyün söz ilə, nəzm ilə deyən,
Misrayla, şeirlə anan ürəyim!

Təvəkkül Goruslu.19.02.2019.
www.kafiye.net


Tarih 19 Şub 2019 Kategori: Gönül Aydemir Adıgüzel

HANGİ MEVSİM


HANGİ MEVSİM

Bulutlar ağlayınca güneş doğar demişler 
Yürekten dökülenler yağmurdan sayılmaz mı 
Boz bulanık şu dünya seni boğar demişler 
Hu çekerek dönersem bu gönül ayılmaz mı
Şikayet değil haşa sitem yok sözlerimde
Kuruntular kör düğüm dolaştı gözlerimde

Hangi mevsim denk gelse takla atarak düştüm
Kalktım düştüğüm yerden üstümü silkeledim
Bir arı kovanında yıllanmış balda piştim
Kalbur yaptım zamanı nicesini eledim
Tecrübeyle sabittir ulaşılmaz hevesim 
Vefanın sırtı terli kesiliyor bak sesim

Bakmayın aval aval belimde kara kuşak
Kör talih dostum imiş engeller aşamadım
Kuru bir yaprak sevda savruldu kucak kucak
Felek pusu kurunca peşinden koşamadım
Dağıtmadım sırları sol yanımda yazılı
Yeşil mi gördüğünüz gözlerim kan kızılı

Okunması imkansız silik bir yazıydım ben
İstersen otur oku istersen cüz cüz dağıt
Ben her şeyin azıydım bilirdim tamamdın sen
Boğazımda bir düğüm dilimde kuru ağıt
Mecali yok gönlümün hasadı biçiyoruz 
Zehrini şerbet diye birlikte içiyoruz.

Gönül Aydemir Adıgüzel
www.kafiye.net

 


Tarih 19 Şub 2019 Kategori: Emine Çerçi

YAR OLMAYINCA

YAR OLMAYINCA

Nice dağlar gördüm boranı gitmez
Sinem alevlenir dumanı tütmez
Seviyorum deme bu bana yetmez 
Boynuma sarılan yâr olmayınca

Neye yarar aşk narında yanmayan
Ağustosun ayazında donmayan
Mecnun gibi çölden çöle dönmeyen
Leyla’dan gayrıya kör olmayınca

Ben anlamam yüce dağın sisini
Ak göğsün üstünde hak düğmesini
Bazen Neşet olsan bazen Nesimi
Sinemi söndüren kar olmayınca

Kul Garib’im geçmez akçe pul oldum
Sanma bu dünyada sana kul oldum
Çok şükür Rabbi’min yolunu buldum
Bulunmazmış yürek kor olmayınca

Emine Çerçi
www.kafiye.net

 


Tarih 18 Şub 2019 Kategori: Emine Çerçi

Sürgün

Sürgün

Bir hâl bilmez elinde esir oldum ziyan yok
Suçumu günahımı gayrı bilmek isterim 
Eyvah demek günahsa eyvah günahlarım çok
Yetsin gayrı bu sürgün sana gelmek isterim

Ana rahminde iken boğularak ölmüşüm 
Her bebek çığlık atar ben sessizce gelmişim 
Benim Rabbim tek sensin ben seni yâr bilmişim 
Yetsin gayrı bu sürgün sana gelmek isterim

Param parça bu sinem eskidi gayrı yafta 
Yürek ateş dilim lâl kalmış gibi arafta 
Her yanım prangalı hendek var dört tarafta 
Yetsin gayrı bu sürgün sana gelmek isterim

İçerim korlandıkça başımdan duman tüter 
Gelen her yeni günüm giderinden de beter 
Benliğim benden uzak ben yaklaştıkça yiter 
Yetsin gayrı bu sürgün sana gelmek isterim

Ey benin yüce Rabbim ey benin gönül Şahım 
Muhammed ümmetiyim sen benim Padişahım
Yetim geldiğim handa sensizliktir eyvahım
Yetsin gayrı bu sürgün sana gelmek isterim

Yaşadığım her acı yüreğime dem vurdu 
Gurbet içinde gurbet neyleyim sahte yurdu 
Senden gelen bir emir sabret diye buyurdu 
Yetsin gayrı bu sürgün sana gelmek isterim

Gözlerim kan çanağı yine bu canım darda 
Çeşm-i Bülbül gibiyim yürek hep ahuzarda 
Kul Garib’imi kurtar yandı kül oldu korda 
Yetsin gayrı bu sürgün sana gelmek isterim

Emine Çerçi
www.kafiye.net

 


Tarih 18 Şub 2019 Kategori: Emine Çerçi

Yine Bu Gece


Yine Bu Gece


Öyle ki sineme ok çakılıyor
Feryada figana doymam bu gece
Sanki gözlerime mil çekiliyor
Başımı yastığa koymam bu gece
 
Çok oldu hayatla açtık arayı
Ecel götür müyor bu fukarayı
Dokunup saramam açık yarayı
Feryada figana doymam bu gece
 
Umudum tükendi bergüzar oldu
Ömrümün gülleri açarken soldu
Tutunduğum dallar elimde kaldı
Başımı yastığa koymam bu gece
 
Kardelen açar mı selvi dalında
Daha ne yazıyor bilmem alında
Yine tökezledim çile yolunda
Feryada figana doymam bu gece
 
Bu gece gök kubbe yıldız döküyor
Kör olası hasret beli büküyor
Kul Garib’im farzet şafak söküyor
Başımı yastığa koymam bu gece
 

Emine Çerçi
www.kafiye.net