Kategoriler


Tarih 21 Tem 2018 Kategori: Tamara Rustamova Tənha Bulud

Kiməm mən?


Kiməm mən?

Həsrətinlə yana-yana ölən mən,
Yanıb-yanıb,odu sönmüş küləm mən.
Elə öyrətdin ki sənsizliyinə
Çətin bir də görüşünə gələm mən.

Bir cənnət qoxulu sözdüm,sətirdim,
Dil açmamış ürəyimdə bitirdim.
Gülüşümü elə alıb götürdün,
Çətin bir də bu dünyada güləm mən.

Dağdan axan şəlaləydim,qurudum,
Zirvələrdə bir qar idim,əridim.
Bir çağlayan dağ seliydim,kiridim,
Duru göldüm,bulanmışam,liləm mən.

Tənha Bulud,dünya sənə qəfəsdi,
Dünya özü bir yalançı həvəsdi,
Qırıq-kəsik ömür sürdün.ta bəsdi!
Gülşənindən ayrı düşən güləm mən.

Tamara Rustamova Tənha Bulud
www.kafiye.net


Tarih 17 Tem 2018 Kategori: Təvəkkül Goruslu

TORPAĞIM


TORPAĞIM

Səndən danışırlar, səndən deyirlər,
İllərdi işğalda qalan torpağım!
Qanını içirlər, canın yeyirlər,
Şəhidlik toxumu salan torpağım!

Kəndləri dağılan, yurdu kor olan,
İllərdi tapdaqda işi zor olan,
Könüldə, ürəkdə bağlı qor olan,
Elinə göz dağı, nalan torpağım!

İgidi taleyin vaxta ötürən,
İllərdi yolları tikan bitirən,
Həqarət bitirən, utanc gətirən,
Yağı əllərində talan torpağım!

Hanı əzələmiz, gücümüz hanı,
Hanı, qisas adlı öcümüz hanı,
Türk oğlu önünə almır cahanı,
Adı unudulan…yalan torpağım!

Durub gözləyirik ” LAZIM” gələcək,
Zamanı biləcək, vaxtı biləcək,
Təvəkkül Gorusda deyib – güləcək,
Söyləmə bizlərə BALAM, torpağım!

Təvəkkül Goruslu. 17.07.2018.
www.kafiye.net

 


Tarih 17 Tem 2018 Kategori: Təvəkkül Goruslu

GÖYNƏDİ


GÖYNƏDİ

Eşqə düşmək şərt deyil ki,
Qəmi bölmək dərd deyil ki,
Demə şair pərt deyil ki,
Dərdimin üzü göynədi!

Varmı mən tək dərdi duyan,
Olmadım ki, dərddən doyan,
Kədər gəlir , dərdim oyan…
Dərdimin gözü göynədi!

Dərd də bezib daha məndən,
O da gəlmir indi öndən,
Nə fərqi var hansı yöndən…
Dərdimin közü göynədi!

Mən duymuram acı, ağrı,
Qana dönüb dərdin bağrı,
Bəlkə buraxım bu fağrı…
Dərdimin özü göynədi!!!

Təvəkkül Goruslu. 10.07.2018
www.kafiye.net

 


Tarih 17 Tem 2018 Kategori: Təvəkkül Goruslu

DOYMADIM


DOYMADIM

Dünyaya həm fani, yalan dedilər, 
Şahları taxtından salan dedilər, 
Bəhmən söylədilər, filan dedilər, 
Doymadım nə səndən, sənli dünyamdan!

Dedilər etibar eyləmə ona, 
Bir gündə, gecədə girər min dona. 
Sən bir sonasan, dünya bir sona, 
Doymadım nə səndən, sənli dünyamdan!

Dünyamın içində dünyamsan mənim, 
Sevgimi əks edən aynamsan mənim, 
Dünyama yarısan, yarım – sevənim, 
Doymadım nə səndən, sənli dünyamdan!

Sənə vurulduqca var oldu dünya, 
Sənlə durulduqca yar oldu dünya, 
Heyhat saraldıqca bar oldu dünya, 
Doymadım nə səndən, sənli dünyamdan!

Təvəkkül Goruslu. 14. 07. 2018
www.kafiye.net

 


Tarih 17 Tem 2018 Kategori: Təvəkkül Goruslu

QALMIŞAM

QALMIŞAM

Güldən ayrı düşən arı kimiyəm,
Yıxılmış zirvənin qarı kimiyəm,
Bir az da solmuşam sarı kimiyəm,
Sən olan dünyada sənsiz qalmışam!

Qızılı sünbülüm, dənimsən mənim,
Çöhrəmə təbəssüm, donumsan mənim,
Qibləmsən, imanım, dinimsən mənim,
Din olan dünyada dinsiz qalmışam!

Yaman darıxıram , sənimi gətir,
Qibləmi, Kəbəmi, dinimi gətir,
Mənsizəm əzizim, mənimi gətir,
Mən olan dünyada mənsiz qalmışam!

Təvəkkül Goruslu. 16.07.2018
www.kafiye.net

 


Tarih 17 Tem 2018 Kategori: Dilşad Araz

Madəm


Madəm

Madəm ki demisən – “sevirəm səni “
Dərdini dərd edib mən çəkə billəm .
Məhəbbət adında susuz qəlbinə 
Ən gözəl fidanı mən əkə billəm .

Mən əkən ağaçın yarpağı solmaz ,
Qopsa ürəyimin gözünə düşər .
Ağlasam gözümün qarası qalmaz ,
Dünya dizlərimin dizinə düşər .

Can almaz yarpaqlar bu göz yaşımdan,
Aglamaz bu ürək bildiyim qədər .
Əlimi açdığım göydən başıma ,
Dərd yağmaz sevgimə, sevdiyim qədər .

Madəmki cəkirəm ,bu dərd ,bu kədər ,
Çək mənim sevgimin çəkisi qədər.
Bu təmiz qəlbinin xarabasında 
Bir sevgi sarayi tikilə bilər ..

Sibel Oğuz (Dişad Araz)
www.kafiye.net


Tarih 17 Tem 2018 Kategori: Harun YILDIRIM

CİNAYET DEĞİL Mİ


CİNAYET DEĞİL Mİ

Bu şiiri resmine bakarak yazıyorum 
Aldığım nefes tende bir emanet değil mi?
Gönül, denen yurdumu yakarak yazıyorum 
Bana yaşattıkların bir kıyâmet değil mi?

Bağrında ki güllerin bir namertle solmuşsa
Yüreğinin şarjörü intikamla dolmuşsa
Kaş tetik, kirpik namlu, gözler kurşun olmuşsa
Bakışlarınla vurmak bir cinayet değil mi?

Gönül, saadetinin tacını saçlarına
Aşkımın sancağını dikerim burçlarına
Kanat takıp gelirdim gönlünün uçlarına 
Görmeden sevmek bile bir ibadet değil mi?

Yüreğimde yaktığın ateşe kor demişsin, 
Aşk ocağını yakmak uzaktan zor demişsin,
Ben de, açan güllere al değil mor demişsin,
Bu sümbülle, laleye bir şikayet değil mi?

Kestiğin tüm cezalar günden güne artarak,
Namus terazisinde şerefimi tartarak, 
Sevdiğimi suç sayıp yüreğimi yırtarak,
Böylece çekip gitmen bir ihânet değil mi?

Bir bilsen, kaç gözyaşım gitti serin sularda
Yüreğim yaprak döktü buz tutmuş duygularda 
Bir çukurun içinde en derin uykularda 
Sensiz cennete gitmek bir eziyet değil mi?

HARUN YILDIRIM.
www.kafiye.net

 


Tarih 17 Tem 2018 Kategori: Mubariz Hüseyn

DE: – QIZDAN, GƏLİNİ SEÇMƏK OLARMI?

DE: – QIZDAN, GƏLİNİ SEÇMƏK OLARMI?

Versən gəlininə, oğul sevgisi,
Valideyn kimi, sevməzmi səni?
Salıb aralığa ayrı seçkini
Onun xatirindən keçmək olarmı?
De: – qızdan, gəlini seçmək olarmı?

Mələk libasıyla gəzsə cüt, qoşa
Qəlb gülər, sevincdən parlayan yaşa.
Birini tamarzı qoyub nimdaşa
Birinə zər – ziba biçmək olarmı?
De: – qızdan, gəlini seçmək olarmı?

Gününü zar edib, versən min qəhər
Yaşasa O, evdə qəmli, birtəhər.
Dilindən anbaan tökülsə zəhər
Süzdüyü çayını içmək olarmı?
De: – qızdan, gəlini seçmək olarmı?

Bir vaxt bağışlanmaz günahlar edən
Mübariz! Olmazmı canı incidən?
Halallaq verməsə etdiklərindən
Bu dünyadan rahat köçmək olarmı?
De: – qızdan, gəlini seçmək olarmı?


Mübariz Hüseyn Borçalı
www.kafiye.net


Tarih 17 Tem 2018 Kategori: Mubariz Hüseyn

MƏHƏBBƏTİM

MƏHƏBBƏTİM

Nur görəndə gözlərində
Rövnəq saçar, məhəbbətim.
Təbəssümlə gülsə üzə
Qəmdən qaçar, məhəbbətim.

İsməti saf, gözəl, göyçək
Desə qəmə, tez əlin çək,
Qızılgülün fidanı tək,
Qönçə açar məhəbbətim.

Sevgi ömür sevincidir
Demə, üzüb can incidir.
Canan qəlbə məlhəm edir
Olma, naçar məhəbbətim.

Məşuq sözün desə qəti
Eşq, çəkməsə qəm minnəti,
Ərz etməyə səadəti
Göyə uçar məhəbbətim.

Mübarizi güldür yenə.
İkiüzlü, mələyinə
Araqatan, kələyinə
Olma düçar məhəbbətim.

Mübariz Hüseyn Borçalı
www.kafiye.net

 


Tarih 17 Tem 2018 Kategori: Mubariz Hüseyn

MƏLƏK DEDİ, SON SÖZÜ


MƏLƏK DEDİ, SON SÖZÜ

Bezimdən çıx azadsan
Bələk dedi, son sözü.
Bir də büründürəcəm
Fələk dedi, son sözü.

Yay canımı qovurub,
Kədər alnımdan vurub,
Sürüyərək sovurub
Külək dedi, son sözü.

Vaxtsız düşdü saça dən
Zaman oldu üyüdən.
Mən keçəndə gözündən
Ələk dedi, son sözü.

Can atdım kam almağa
Xoşbəxt günlü olmağa,
Yetişməmiş növrağa
Dilək dedi, son sözü.

Əlac, yardım et: – deyə
Yalvardım uca göyə.
Can payımı ver deyə
Mələk dedi, son sözü.


Mübariz Hüseyn Borçalı
www.kafiye.net