Kategoriler


Tarih 23 Eyl 2018 Kategori: Sibel Oğuz /Dilşad Araz

Bizim Küçenin Evveliizim


Bizim Küçenin Evveli

Bizim küçənin evvəli, 
Sizin küçənin sonu yox!

Sən yaşayan evdə ürək,
Bizim evinsə canı yox!
Evinizin kordu gözü, 
Seçmir əyrini düzünü!
Həyat yaşamaq yerinə
Alır elindən gözünü!
Lampa boyda günəşiniz,
Çıraq boyda ayınız var!
Dört divardı sizin vətən,
Dörtdən artıq sayınız yox!

Şifrələnmiş ölümlərin,
Açılmaz birdə səhəri,
Ölümdən geri qayıdır
Axtarır ölüm şəhəri!
Dünya qucağına alıb,
Laylayı çalmaq istəmir.
Yetim qalan arzuların
Anası olmaq istəmir!
Bizim səhərin əvvəli,
Sizin səhərin sonu yox!

Sən istəyən yerdə Vətən,
Mən istəyən yer hanı?
Yox!!

2.11.2008
Sibel Oguz
www.kafiye.net

 


Tarih 23 Eyl 2018 Kategori: Mubariz Hüseyn

BİLƏYDİM


BİLƏYDİM

El! Oba! Gedirəm can pərişandı
Kaş, bir də qayıdıb dönə biləydim.
Dağlar yamacında, bulaq başında
Zəngulə qaldırıb, dinə biləydim.

Örtəydi, gül – çiçək çöldə qurşağı,
Özünə çəkəydi, Xram qovşağı.
Qırçın qayalardan üzü aşağı
Büdrəyə – büdrəyə enə biləydim.

Ayrılan qovrular hey için – için,
Payızdı, cərgəsi düzülüb köçün.
Koldibi bulaqdan su içmək üçün,
Çökərək, əyilib sinə biləydim.

Şamdüyə, Qırdağı, Əyriqar, Şindi
Yaylaq boşaldıqca darıxır indi.
Borçalı elləri, Qaraçöp kəndi,
Yenə salacaqmı binə, biləydim?

Mübariz, dünyaya yoxdur etibar,
Yola çıxdın demə, mütləq dönüş var.
Ömrün, çağıranda gələn il dağlar
Çatacaqmı həmin günə, biləydim?


Mübariz Hüseyn Borçalı
www.kafiye.net

 


Tarih 23 Eyl 2018 Kategori: Mubariz Hüseyn

SORUŞ


SORUŞ

Övlad nədən verir, ona canını,
Ata – ana qədri, biləndən soruş.
Xəstəyə baş çəkib, hal soran çoxsa,
Əsli, kimliyini gələndən soruş.

İlahi hökmünü unutdunsa, sən!
Bil, əməli – saleh adam deyilsən.
Cəhənnəm odunu, soruşa bilsən
Dinə düşmən olub, öləndən soruş.

Kövrəlib yad edər, doğma kəsini,
İstər yurdda versin son nəfəsini.
Qürbətin əzablı, can üzməsini
Ah çəkib, göz yaşı siləndən soruş.

Olsan əgər, özgəsinə əl açar
Ey Mübariz! Hər kəsə sirr, etmə car.
Onu bil ki, biganə sözdən qaçar
Yasda qəmli, toyda güləndən soruş.


Mübariz Hüseyn Borçalı
www.kafiye.net

 


Tarih 23 Eyl 2018 Kategori: Mezahir İsgender

Hər kəs öz payını götürsün –


Hər kəs öz payını götürsün
—————————-
Divana ruhum çəkəcək

Sədaqət xəbislik,qan güdənləri
Çalıb da ot kimi bir gün biçəcək.
Vətəni əlində mum edənləri
Ölsəm də,divana ruhum çəkəcək.

Ömür ver yaşayım,ömür ver,Allah!
Ömür ver,vətənə olum oğul mən.
Nə şahlıq istərəm,nə də vəzirlik,
Əsgər et,düşməsin silah əlimdən.

Ölsəm də,divana ruhum çəkəcək
Namusdan,qeyrətdən zər atanları.
Uduzüb milləti,bölüb vətəni,
Mışıl yatanları,ar satanları.

Ömür ver yaşayım,ömür ver,Allah!
Bayrağım önündə məni qul eylə.
Zəfər yollarını salıb sinəmdən,
Keçir də,Sən məni-mənə yol eylə.

Ölsəm də,divana ruhum çəkəcək
Vətəni cibində gəzdirənləri.
Nahaqqın əliylə,küt qılınc ilə
Haqqı,ədaləti kəsdirənləri.

Ömür ver yaşayım,ömür ver,Allah!
Sən məni mən eylə,özümə qaytar.
O Tanrı qılıncı Atilla kimi
Siyirt də oduma,közümə qaytar!

Ölsəm də,divana ruhum çəkəcək
Məddahlıq eləyib,ad alanları.
Döşünə ordenlər,medallar taxıb,
Vətənə,millətə yad olanları.

Ömür ver yaşayım,ömür ver,Allah!
Vətən qara geyib,hələ yasdadır.
Şəhidlər qəbrində gözləri yolda,
İntiqam həvəsi hələ pas dadır.

Ölsəm də,divana ruhum çəkəcək
Alimi,şairi,bir nalbəndi də.
Ruhların qisası göylərdən gələr,
Uçurar bərəni,yıxar bəndi də.

Ömür ver yaşayım,ömür ver,Allah!
Közəmsə,üfürüb,məni od eylə.
Ərlərin əlində bir qılınc,əmud,
Mərdlərin gözündə bir ümid eylə.

Ölsəm də,divana ruhum çəkəcək
İblisə,şeytana uyan ruhları.
Alıb da əlindən tacını haqqın,
Nahaqqın başına qoyan ruhları.

Ömür ver yaşayım,ömür ver,Allah!
Ömür ver yaşayım, Türkəm mən!-deyim.
Ulayım yollarda bir Bozqurd kimi,
Əynimə intiqam kürkümü geyim.

Ömür ver yaşayim,ömür ver,Allah!
Sən məni Mən edib,özümə qaytar.
O Tanrı qılıncı Atilla kimi
Siyirt də,oduma,közümə qaytar!

Ömür ver yaşayım,ömür ver,Allah!..

Məzahir İsgəndər
www.kafiye.net


Tarih 23 Eyl 2018 Kategori: Seadet Rzayeva

Darixmaq nedir?


Darixmaq nedir?

Men yaxşı bilirem darıxmaq nedir,
Darıxan üreyin nisgili çoxdur.
Qelbimi sevdana verdiyin günden
Ele bil köksümde üreyim yoxdur.

Sen hardan bilesen darıxmaq nedir?
Su olub arxamca heç axmadın ki,
Çırpınıb sahile dalğalar kimi,
Menimçün bir damla darıxmadın ki..

Men yaxşı bilirem darıxmaq nedir,
Darıxmaq derd-qeme dalmaq demekdir.
Yığıla başına bütün kainat,
Darıxdın..,tek- tenha qalmaq demekdir.

Men yaxşı bilirem darıxmaq nedir,
Darıxmaq yuxunu unutmaq demek..
Geceler yuxusuz sabaha qeder,
Allahdan ebedi yuxu dilemek..

Men yaxşı bilirem darıxmaq nedir,
Darıxan bir insan qışa benzeyer.
Şüşe qefesdeki çırpınan qelbi ,
Qanadı qırılmış quşa benzeyer,

Men yaxşı bilirem darıxmaq nedir,
Qederi , qismeti durub gezmemek..
Men yaxşı bilirem darıxmaq nedir,
Çaresiz , ümidi durub gözlemek…


Seadet Qerib Rzayeva
www.kafiye.net

 


Tarih 23 Eyl 2018 Kategori: Seadet Rzayeva

Darıxmışam


Darıxmışam

Unuda bilmedim zaman keçsede,
Her yerde xatiren çaşıb qalmışam .
Bütün duyğuları sene xercledim,
O duyğularımçün çox darıxmışam.
*****
Soruşan her kese öldümü deyim?
Axı bu kelmeden yaman qorxmuşam.
Her demde qapımı xeyalın döyür,
Sessiz taqqıltıçün çox darıxmışam.
******
Gece göylerimin ulduzu oldun
Her axan ulduzla men de axmışam.
Senden başqasını seve bilmedim,
Ay zalim, seninçün çox darıxmışam.
******
Ayrılıq ölümdür geldi başıma ,
Payız yarpağıtek yaman solmuşam.
Unutmaq olarmı ürek sevirse?….
O seven ürekçün çox darıxmışam….
*****
Men seven ürekçün çox darıxmışam..

Seadet Qerib Rzayeva
www.kafiye.net

 


Tarih 23 Eyl 2018 Kategori: Seadet Rzayeva

Qayıt gel


Qayıt gel

(bir oxucunun xahişiyle)

Sen getdiyin günden gülmeyir üzüm,
Sensiz elebil ki qurumuş çayam.
Ne gecem bellidir ,ne de gündüzüm
Geceler yatmayan yuxusuz Ayam.

Evimiz de sensiz yaman darıxıb ,
Gözleri yol çekir qulağı sesde.
Divara baxıram rengi saralıb,
Hesretden menim tek olubdur xeste.

Penceremiz hele demirem nece,
Sensiz yasa batıb nemlidir o da.
Evimiz çox qerib olubdur nese ,
Menim kimi yetim, qemlidir o da.

Ocağımız sönüb sen geden günden,
Bir qazan qaynamır, yox evvelki dad.
Gözüme görünmür heç gelib – geden.
Sensiz bütün dünya ,mene olub yad..

Senin etrin imiş evi bürüyen,
Gül etri yanında etirsiz qalıb.
Evimin güneşi batdığı günden,
Yağışda evimiz çetirsiz qalıb.

Etiraf edirem incitdim seni,
Qırdım üreyini İnan bilmeden.
Soyutdum özümden gözel yarımı,
Peşmanam, qayıt gel ,sensiz ölmeden..

Seni yaraladım sızladı canım
Perişan etdik biz, bir- birimizi..
Elini ver mene gözel qadınım,
Bir olub düzeldek her sehvimizi..

Sensiz qucaqladım hesreti her gün,
Yubanma gel artıq ,ölür sevgimiz…
Nefes almaq axi yasamaq deyil,
Qayıt ki yaşasın üreklerimiz!..

Seadet Qerib  Rzayeva
www.kafiye.net


Tarih 23 Eyl 2018 Kategori: Solmaz ŞİRVANLI

Yenə də kənddəyəm


Yenə də kənddəyəm

Yenə də kənddəyəm,təkəm-tənhayam,
Dərin bir deryayam,keçilməz çayam,
Sanıram göydəyəm, Günəşəm,Ayam,
Görənlər sanır ki,cansız heykələm,
Əzəl gündən qail oldum dərdə mən,
Bir Allahım,bir qələmim,bir də mən!
*
Adım sağdır,sanki ruha dönmüşəm,
Sonsuz fəzalardan yerə enmisəm,
Rəbbim özü verib dili,dinmisəm,
Doğru sözü söylədim hər yerdə mən,
Bir Allahım,bir qələmim,bir də mən!
*
O,verib dözmüşəm,hər bir acını,
Uzaq salıb məndən qardaş-bacını,
O qoyub başıma şair tacını,
O sınayıb,çox dözmüşəm dərdə mən,
Bir Allahım,bir qələmim,bir də mən!
*
Dözmüşəm bil,dozəcəyəm yolunda,
Pərvanəyəm,dolannam sağ-solunda,
İslanıb-əzilsəm yagış-dolunda,
Bir sadiq qulunam,sənin ey Vətən,
Bir Allahım,bir qələmim,bir də mən!
*
Solmaza,bu bəxti verəni sənsən,
Çəkdiyi acını görəni sənsən,
Telin düyün salıb hörəni sənsən,
Çarə bir özün ol,dözüm dərdə mən,
Bir Allahım,bir qələmim,bir də mən!!!

23-09-2018
Solmaz Şirvanlı
www.kafiye.net


Tarih 23 Eyl 2018 Kategori: Ayşe Sönmez Bulut

Çocuktum


Çocuktum

Çocuktum
Yemyeşildi bahçeler
Sokaklar yasemin kokardı
Begonviller süslerdi oyunlarımızı
Ve biz
Gönlümüzce oynardık çelik-çomak, elim sende
Riyadan uzak
Büyümeyi ben istemedim

Çocuktum
Ne dert vardı, ne gam- kasevet
Gönlüm kuşlarla uçardı
Balıklarla yarışırdı masmavi sularda
Kumdan kalelerim korurdu hayallerimi
Dalgalar yıkıp geçse de 
Güvendeydim
Büyümeyi hiç istemedim

Çocuktum
Portakal bahçeleriydi oyun alanımız
Salıncaklar kurardık dallarına
Ama zarar vermeden
Ama kırmadan dallarını
Ve bozmadan kuşların yuvasını
Biz atlarken daldan dala
Annem ot toplardı, böreklik
Büyümeyi hiç mi hiç istemedim

Çocuktum
Yufka ekmeğinden dürüm yerdik
İçinde bir parça peynir
Belki haşlanmış yumurta
Tadına doyum olmazdı
Dolaşırken dağın eteklerinde
Hiç çiğnemezdik 
Rengarenk dağ lalelerini
Büyümeyi ben istemedim

Çocuktum
Çok uzaktı okul
Ayağımda lastik ayakkabılar
Başımda çuvaldan yağmurluk
Islansak da iliklerimize kadar
Bıkmadan koşardık
Baharda gelincikler eşlik ederdi
Meşakkatli okul yolunda
Yine de
Büyümeyi hiç istemedim

Ayşe Bulut
19 Ağustos 2016
www.kafiye.net

 

 
 

Tarih 22 Eyl 2018 Kategori: Burçak Karataş

ÜSTAT


ÜSTAT


Kahrımı büyüttüm bir volkan gibi
Lavları kudurdu taşıyor üstat
Küfrüm mü edebin önüne geçti
Sabrım yatalak da yaşıyor üstat
 
Ben böyle kaderi kurşunlamam mı
Bir top kefen ile arşınlamam mı
Hayatı kendime evsunlamam mı
Sabrım yatalak da yaşıyor üstat
 
Emekmi onurmu şerefmi yerde
Kariyer soysuzun dolmuş cebinde
Çarmığa gerildim uymadım diye
Sabrım Yatalak da yaşıyor üstat
 
Afilli zillinin ederi fazla
Götürür işini işveyle nazla
Kaldık mı doğruluk denen marazla
Sabrım yatalak da yaşıyor üstat
 
Pembemle yeşilim döndü siyaha
Sustukça vurulur bir darbe daha
Hakkı’m haram olsun namert kullara
Sabrım yatalakda yaşıyor üstat
 
Burçak Karataş
Kayıt Tarihi : 16.12.2017 22:25:00
www.kafiye.net