Kategoriler


Tarih 22 Haz 2017 Kategori: Tamara Rustamova Tənha Bulud

Daha dualar da bezib əlimdən

Daha dualar da bezib əlimdən

 

Yenə gözlərimdən kədər boylanır,
Dərdim naxış-naxış tale toxuyur.
Dualar havadan asılı qalır,
Məhzun surət alıb qəmli dilimdən,
Daha dualar da bezib əlimdən.

 

Göyün qapıları sirli-soraqlı,
İdrakına yetməz bir insan ağlı.
Birinci açılır , ikinci bağlı….
Bir qərib yolçuyam günah elindən,
Daha dualar da bezib əlimdən.

 

Gözümün yaşında üzürəm belə,
Ürəkdən gəlirəm, sızıram dilə
Səbrim nə çox imiş , dözürəm hələ
Dağlar cana doyub yağış selimdən,
Daha dualar da bezib əlimdən.

 

Tənha Bulud gün görməyib əzəldən,
Qəzavü-qədərdən salıb iz əldə.
Poza öz yazdığın özü düzəldə,
Tanrı öz tükənməz mərhəmətindən,
Daha dualar da bezib əlimdən

 

 Tamara Rustamova Tənha Bulud
www.kafiye.net


Tarih 22 Haz 2017 Kategori: Tamara Rustamova Tənha Bulud

Huseyn

Huseyn/ə.s/
“Nuri-eynim” dedi peyğəmbər ona,
Ərşdə nuri-subhandır Huseyn.
Taxdılar nizələrə pak Quranı,
Nizə başındakı Qurandır Hiseyn.

 

Məzluma, yetimə ehsan eylədi,
Batili yer ilə yeksan eylədi.
Haq yolunda canı qurban eylədi
Odur ki dillərə dastandır Huseyn.
Nizə başındakı Qurandır Huseyn.

 

Üzünü cırmağının qiyməti nə?
Başını yarmağının qiyməti nə?
Düşün bu şəhadətin hikməti nə?!
Byurun, mərdliyə meydandır Huseyn.
Nizə başındakı Qurandır Huseyn.

 

“Babamın dini qoy yaşasın” -dedi,
“Tənimi qılınclar doğrasın” -dedi,
“Mən ölüm ,Haqq dinim parlasın”-dedi.
Haqq yanında ulu məqamdır Huseyn,
Nizə başındak Qurandır Huseyn.

 

Din də, Quran da əmanətdi bizə,
Verilən can da əmanətdi bizə,
Bu şəhadət özü nemətdi bizə.
Şəhidlər ağası ,sultandır Huseyn,
Nizə başındakı Qurandır Huseyn.

 

 

Tamara Rustamova Tənha Bulud
www.kafiye.net


Tarih 22 Haz 2017 Kategori: Tamara Rustamova Tənha Bulud

EYNİ

EYNİ

Nədir bu doğmalıq ,bu ülfət nədir
Xəyallar , duyğular, baxışlar eyni.
Özüm də bilmirəm bu necə sirdir,
Qayğılar, enişlər-yoxuşlar eyni.

 

Bu bəxti-taleyi mən yazmadım ki,
Ayları-illəri mən düzmədim ki,
Sənin dərdlərindən heç bezmədim ki,
Gözümüzdən yağan yağışlar eyni.

 

Ürəkdə bəslənir kövrək ümidlər,
Titrədir ürəyi titrək ümidlər.
Gah batır ,gah çıxır seyrək ümidlər,
Umular-küsülər, barışlar eyni.

 

Dilini yandırır adım, bilirəm…
Bircə işarədən qandım, bilirəm.
Tale budağına qondum, bilirəm
Taleyə iz salan naxışlar eyni.

 

Əsən meh bir şamı piləyə bilər,
Qasırğa Günəşə neyləyə bilər?
Allah nə istəsə eyləyə bilər,
Yalvarışlar eyni ,xahişlər eyni

Tamara Rüstamova Tenha Bulud
www.kafiye.net


Tarih 22 Haz 2017 Kategori: Punhane Eliyeva

Sen Menim

Sen Menim

Bilirəm, sən mənim tale payımsan,
Gündüzlər günəşim, gecə ayımsan.
Ömrümün, günümün haqqı-sayımsan,
Aşkar eylə pünhan olan sevgini.

Sənsiz darıxmışdım, nəydi günahım, 
Yox olub kədərim, itibdi ahım. 
Doğan günəşimsən, açan sabahım,
Aşkar eylə pünhan olan sevgini.

Tanrı saf eşqimə səni yetirib, 
Sevgimin bağında tənha bitirib. 
Üzüm gülər olub, bəxtim gətirib, 
Aşkar eylə pünhan olan sevgini.

Açıldı yollarım, çəkildi çənim,
Arifsən, əbədi sənə güvənim,
Gəl ol Pünhanəyə yol göstərənim.
Aşkar eylə pünhan olan sevgini.

Punhane Eliyeva
www.kafiye.net


Tarih 22 Haz 2017 Kategori: Punhane Eliyeva

Men İnsanam

Men İnsanam

Mən insanam, bir məsləki seçmişəm,
Mən illəri, fəsilləri keçmişəm,
Mən buludam, payz, qışı ağlaram,
Mən bulağam, gecə-gündüz çağlaram,
Fırtınayam, gərək ağac qoparam,
Qoparmasam kim bilər ki, mən varam.

 

Möhlət sızlatmasa məni tar kimi,
Habil ağlatmasa kamanda simi,
Olmasam Bəhmənin yazan qələmi,
Kamil qaboyunun olmasam bəmi,
Şəmşirin sazında coşub çağlaram,
Çağlamasam kim bilər ki, mən varam.

 

Əgər tarixlərə bir iz salmasam,
Şəhidlər qisasın bir gün almasam,
Pünhanəyəm, yurda layiq olmasam,
Körpələrə həzin layla çalmasam,
Yazdığımla sızladaram, ağlaram,
Ağlatmasam kim bilər ki, mən varam.

Pumhane Eliyeva
www.kafiye.net


Tarih 22 Haz 2017 Kategori: Efsun Yılmaz

TANRI AŞKI YARATTI

TANRI AŞKI YARATTI

Tanrı, aşkı yarattı…
Tanrı, aşkı yaşatmak istedi…
Tanrı, aşkı tattırmak istedi…
…ve Tanrı, erkeği yarattı ;
Ona güç kattı, merhamet kattı,
Azim kattı, sevdiğini elde etmek için sabır kattı.
…ve Sonra dedi ki ;
Bu aşkı yalnız yaşayamaz
…ve Tanrı, kadını yarattı ;
Gözlerine, anlam kattı,
Sözlerine, mana kattı,
Yüreğine, duygu kattı…
Erkeğin azmiyle, kadının duygusu bir oldu kavuştular…
Tanrı onlara aşkı yaşattı…
Göz göze geldiler,
Kadının gözleri manalı,
Erkeğin kolları güçlü,
Kollarıyla sardı kadını,
Kadın, onu yerleştirdi kalbine
Kalbinin tam orta yerine…
Mutluydular… Huzurluydular…
Ta ki ; yasak meyveyı yiyene kadar
Kadın mahçup, erkek üzgün…
Ayrıldılar mecburen, istemeden
Yıllar boyu aradılar birbirlerini
Kışlar geçti…
Yazlar geçti…
Güzler geçti…
Ama bizim kadınla erkeğe bir türlü bahar gelmedi
Kadın duygusal, başladı isyana
Erkek sabırlı…
Sanki hissediyordu kadının yaşadığı duyguları
Ve ona içinden diyordu ki ; sabret…
Sabret sevgili, arayıp bulacağım seni
Kadında hissetti erkeğini
Artık oda öğrenmişti sabretmeyi
…ve, O günden beri erkek arar sevdiğini
Kadın ise sabırla bekler erkeğini…
 

Efsun Yılmaz / @321suskun
www.kafiye.net

 

 


Tarih 22 Haz 2017 Kategori: Çingiz Kürdəmirli

Sinənə

Sinənə

Həyat məktəb, sevənlər dərs alandı,
Oxuyam yenə də, – bir az sin* enə.
Dövran müəllimdi, yada salandı,
Qulaq as, deyirəm kəsəsinə nə…

Yaşadığın duyğu, ən gözəl ansa,
Canın söylədiyin, cananı ansa,
Qovuşmaq istəyən iki cavansa,
Onların dədəsi, nənəsinə nə ?…

İstəyirəm, könlümdəkin yar ana,
Xəlvəti toxunam köhnə yarana,
Aramızda yeni ülfət yarana,
Söyləyəsən nə gəlirsə sinənə.

Göndərdiyim namə çata, oxuna,
Hədəf ola qəlbin sevgi oxuna,
Dodaqlarım, dodağına toxuna,
Qollarım boynuna, əlim sinənə.

Çingiz bir ah çəkər, ahıl yaşında,
Alovlanar qurun, yanar yaşın da,
Axtar məni, gözlərinin yaşında,
Sevgi ürəkdədir, ondan sinə nə ?.

Sin* – Yaş.

Çingiz Kürdəmirli.
www.kafiye.net


Tarih 22 Haz 2017 Kategori: Efsun Yılmaz

SEVMEK YÜREK İSTER

SEVMEK YÜREK İSTER

Sevmek yürek işidir sevebilecek misin…?
Karşındakini olduğu gibi, kabul edebilecek misin…?
Gülü herkes sever, sen dikenini sevebilecek misin…?
Kalbin hızla atacak, katlanabilecek misin…?
Dayanabilecek misin? ondan gelen acılara…..
Sevmek zordur, yürek ister…..
Severken yüreğini konuşturabilecek misin…?
Ona her dokunduğunda bedenin yanacak, dayanabilecek misin…?
Gözlerine bakarken, yanan yüreğini görebilecek misin…?
Sevmek yürek ister sevebilecek misin…?

Efsun Yılmaz / @321suskun.
www.kafiye.net

 


Tarih 22 Haz 2017 Kategori: Efsun Yılmaz

SEVGİLİYE SELENİŞ

SEVGİLİYE SELENİŞ

 

Ah sevgili hissettiğimi bir bilsen seni
Her daim silerim ağlamaklı gözlerini..
Benim teklifim hala geçerli
Sen elini uzat yeter ki..
Ne mesafesi ?
Mesafemi dedi biri ?
Koy anlını secdeye katet mesafeleri
Yeter ki tut sana uzanan eli..
Umutların çay gibi buruk şekersiz olsun
Seninle tatlandırız çayımızı
Şekere ne hacet yüreğimizi koyarız içine..
Sen karıştır beni ben karıştırayım seni
Karışalım birbirimize sevgili…

@321suskun..
Efsun Yılmaz
www.kafiye.net


Tarih 22 Haz 2017 Kategori: Saliha Değirmenci Yavaş

DİYORUM

 

DİYORUM

Aksayarak gitme dikkat et dostum 
Topal kuşu kedi kapar diyorum
Bir kuru canım var üstünde postum
İnceldiği yerden kopar diyorum

Kurak yerin olmaz tohum ekeri
Karıştırma sakın tuzla şekeri 
Şu garip ömürün yamuk tekeri
Bazen eğri yola sapar diyorum

Lafınla insanı yay gibi germe
Vardığın bir yere bıkkınlık verme
Eğri kaş önüne çadırı serme
Tez çekip git apar topar diyorum

Ev yapıp yıkıyor bu kadar millet
Fitnelik hasetlik başlara zillet
Çocuğa saygıyı sevgiyi bellet
Huysuz tay anaya teper diyorum

Er’im dersen koru kolla eşini
Bakışınla bahar eyle kışını
Sinirlenip sakın eğme kaşını 
Hâk ‘ı seven Hâk ka tapar diyorum

Bazen güneş açar bazen fırtına 
Ana yazılmışsa kimlik kartına
Çekeceksin yükü binse sırtına 
Yuvayı dişi kuş yapar diyorum

Saliha Değirmenci Yavaş
www.kafiye.net